Відділ містобудування та архітектури


   

  ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

   

  Завдання та функції відділу:

  • Забезпечення реалізації політики у сфері містобудування та архітектури на території міста Олешки, села Саги та селища Пойма.
  • Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови, поліпшення архітектурного вигляду та раціонального використання територій.
  • Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації.
  • Участь у розробленні та виконанні  регіональних та місцевих програм у сфері містобудування та архітектури, забезпечення ведення містобудівного кадастру, здійснення містобудівного моніторингу.
  • Організація розроблення та виконання генерального плану забудови територій та іншої містобудівної документації згідно чинного законодавства України.
  • Забезпечення контролю та реалізації державної політики в сфері обліку, охорони, реабілітації, реставрації об’єктів культурної спадщини, здійснення аналізу стану галузі охорони культурної спадщини на території міської ради.
  • Забезпечення реалізації політики у сфері зовнішньої реклами та координація заходів щодо впорядкування рекламної діяльності в галузі зовнішньої реклами.
  • Реалізовує політику та вносить на розгляд виконавчого комітету та міської ради пропозиції з питань у сфері містобудування, архітектури, охорони культурної спадщини та реклами.
  • Встановлює на відповідній території режим використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна  містобудівна діяльність.
  • Забезпечує реалізацію політики та повноважень місцевого самоврядування в галузі містобудування.
  • Організовує контроль за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації по плануванню та забудови міста Олешки, села Саги та селища Пойма.
  • Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією.
  • Забезпечує у встановленому законодавством порядку розроблення і подання на затвердження генеральних планів  міста Олешки, село Саги та селища Пойма, планів зонування територій і детальних планів території, комплексних схем розміщення тимчасових споруд  для провадження  підприємницької дільності.
  • Здійснює координацію на відповідній території діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови міста.
  • Розглядає заяви про наміри замовників щодо місця розташування стаціонарних тимчасових споруд (ТС), щодо погодження розміщення ТС та видає паспорти прив’язки щодо розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
  • Готує проекти рішень виконавчого комітету міської ради щодо демонтажу та знесення самовільно встановлених споруд.
  • Готує проекти рішень на розгляд виконавчого комітету міської ради щодо присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна, які розташовані на території міста Олешки, села Саги та селища Пойма.
  • Забезпечує надання власникам, користувачам земельних ділянок будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
  • Організовує створення, систематизацію і оновлення топо-геодезичних матеріалів, призначених для складання містобудівної документації, а також вирішення інших інженерних питань.
  • Організовує та проводить архітектурно-містобудівні конкурси.
  • Утворює архітектурно-містобудівну раду в якості  дорадчого органу, що діє на громадських засадах на підставі положення.
  • Інформує населення через засоби масової інформації про містобудівні програми розвитку міста, розміщення об’єктів архітектури.
  • Ініціює та бере участь у громадських слуханнях щодо розроблених в установленому порядку проектів містобудівної документації на місцевому рівні: генеральних планів, планів зонування території, детальних планів території.
  • Готує матеріали для  розгляду постійною депутатською комісією міської ради з питань містобудування згідно визначених функцій роботи відділу.
  • Створює та веде архів містобудівної документації, а також матеріалів містобудівного кадастру (накопичених геодезичних, топографічних матеріалівтощо).
  • Надає консультації у сфері містобудування, архітектури, охорони культурної спадщини та реклами.
  • Бере участь у розгляді судових справ з питань містобудування, архітектури, охорони культурної спадщини та реклами.
  • Забезпечує у встановленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень, запитів на публічну інформацію, скарг громадян, юридичних осіб, органів влади вищого рівня з питань, що належать до його компетенції та вживає відповідних заходів.
  • Забезпечує ведення належної роботи з матеріалами для службового користування та з матеріалами, що містять державну таємницю.
  • Розробляє нормативно-правові акти з питань містобудування, архітектури, охорони культурної спадщини та реклами, які відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування.
  • Видає зацікавленим особам викопіювання із затвердженої містобудівної документації та готує висновки з питань землекористування.
  • Забезпечує дотримання режиму використання пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, виконання Закону України «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини на відповідній території.
  • Координує заходи щодо впорядкування рекламної діяльності в галузі зовнішньої реклами та впровадження системного підходу до формування високоякісного зовнішнього дизайну.
  • Погоджує дозвільну документацію на розміщення зовнішньої реклами та місця для розташування рекламних конструкцій у порядку, що встановлюється виконавчим комітетом Олешківської міської ради.
  • Подає відповідним органам влади пропозиції щодо зупинення будівельних робіт, які ведуться самовільно або з порушенням державних стандартів, норм і правил.
  • Розглядає звернення та листи виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій та громадян з питань містобудування, архітектури, охорони культурної спадщини та реклами.
  • Розглядає заяви щодо пайової участі фізичних та юридичних осіб у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, щодо договорів, які укладаються між виконавчим комітетом міської ради та замовниками (забудовниками) і передає документи для підготовки проектів договорів до відділу з питань зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, розвитку туризму виконавчого комітету Олешківської міської ради;
  • Здійснює делеговані йому міською радою та виконавчим комітетом повноваження.
  • Виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

   

  Графік роботи відділу:                                                      Адреса

   

  понеділок  з 9-00 до 16-00                                        вулиця Гвардійська, 30

  четвер з 9-00 до 12-00                                             м. Олешки, Херсонська область,    

  перерва з 12.00 до 12.45                                          75100

                                                                                e-mail: pokrysheva@oleshki-rada.gov.ua

   

  Посада

   

  Прізвище, ім’я по батькові

  Телефон

  Начальник відділу містобудування та архітектури, архітектор міста

  Меркотан Дмитро Олександрович

  2-24-67

  Спеціліст І категорії

  Павлова Ганна Сергіївна


  Спеціаліст І категорії

  Лемешев Артем Станіславович

  2-24-67

   

   

   

   

   

   

   

   

Відділ містобудування та архітектури


 

ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

 

Завдання та функції відділу:

 • Забезпечення реалізації політики у сфері містобудування та архітектури на території міста Олешки, села Саги та селища Пойма.
 • Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови, поліпшення архітектурного вигляду та раціонального використання територій.
 • Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації.
 • Участь у розробленні та виконанні  регіональних та місцевих програм у сфері містобудування та архітектури, забезпечення ведення містобудівного кадастру, здійснення містобудівного моніторингу.
 • Організація розроблення та виконання генерального плану забудови територій та іншої містобудівної документації згідно чинного законодавства України.
 • Забезпечення контролю та реалізації державної політики в сфері обліку, охорони, реабілітації, реставрації об’єктів культурної спадщини, здійснення аналізу стану галузі охорони культурної спадщини на території міської ради.
 • Забезпечення реалізації політики у сфері зовнішньої реклами та координація заходів щодо впорядкування рекламної діяльності в галузі зовнішньої реклами.
 • Реалізовує політику та вносить на розгляд виконавчого комітету та міської ради пропозиції з питань у сфері містобудування, архітектури, охорони культурної спадщини та реклами.
 • Встановлює на відповідній території режим використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна  містобудівна діяльність.
 • Забезпечує реалізацію політики та повноважень місцевого самоврядування в галузі містобудування.
 • Організовує контроль за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації по плануванню та забудови міста Олешки, села Саги та селища Пойма.
 • Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією.
 • Забезпечує у встановленому законодавством порядку розроблення і подання на затвердження генеральних планів  міста Олешки, село Саги та селища Пойма, планів зонування територій і детальних планів території, комплексних схем розміщення тимчасових споруд  для провадження  підприємницької дільності.
 • Здійснює координацію на відповідній території діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови міста.
 • Розглядає заяви про наміри замовників щодо місця розташування стаціонарних тимчасових споруд (ТС), щодо погодження розміщення ТС та видає паспорти прив’язки щодо розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
 • Готує проекти рішень виконавчого комітету міської ради щодо демонтажу та знесення самовільно встановлених споруд.
 • Готує проекти рішень на розгляд виконавчого комітету міської ради щодо присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна, які розташовані на території міста Олешки, села Саги та селища Пойма.
 • Забезпечує надання власникам, користувачам земельних ділянок будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
 • Організовує створення, систематизацію і оновлення топо-геодезичних матеріалів, призначених для складання містобудівної документації, а також вирішення інших інженерних питань.
 • Організовує та проводить архітектурно-містобудівні конкурси.
 • Утворює архітектурно-містобудівну раду в якості  дорадчого органу, що діє на громадських засадах на підставі положення.
 • Інформує населення через засоби масової інформації про містобудівні програми розвитку міста, розміщення об’єктів архітектури.
 • Ініціює та бере участь у громадських слуханнях щодо розроблених в установленому порядку проектів містобудівної документації на місцевому рівні: генеральних планів, планів зонування території, детальних планів території.
 • Готує матеріали для  розгляду постійною депутатською комісією міської ради з питань містобудування згідно визначених функцій роботи відділу.
 • Створює та веде архів містобудівної документації, а також матеріалів містобудівного кадастру (накопичених геодезичних, топографічних матеріалівтощо).
 • Надає консультації у сфері містобудування, архітектури, охорони культурної спадщини та реклами.
 • Бере участь у розгляді судових справ з питань містобудування, архітектури, охорони культурної спадщини та реклами.
 • Забезпечує у встановленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень, запитів на публічну інформацію, скарг громадян, юридичних осіб, органів влади вищого рівня з питань, що належать до його компетенції та вживає відповідних заходів.
 • Забезпечує ведення належної роботи з матеріалами для службового користування та з матеріалами, що містять державну таємницю.
 • Розробляє нормативно-правові акти з питань містобудування, архітектури, охорони культурної спадщини та реклами, які відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування.
 • Видає зацікавленим особам викопіювання із затвердженої містобудівної документації та готує висновки з питань землекористування.
 • Забезпечує дотримання режиму використання пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, виконання Закону України «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини на відповідній території.
 • Координує заходи щодо впорядкування рекламної діяльності в галузі зовнішньої реклами та впровадження системного підходу до формування високоякісного зовнішнього дизайну.
 • Погоджує дозвільну документацію на розміщення зовнішньої реклами та місця для розташування рекламних конструкцій у порядку, що встановлюється виконавчим комітетом Олешківської міської ради.
 • Подає відповідним органам влади пропозиції щодо зупинення будівельних робіт, які ведуться самовільно або з порушенням державних стандартів, норм і правил.
 • Розглядає звернення та листи виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій та громадян з питань містобудування, архітектури, охорони культурної спадщини та реклами.
 • Розглядає заяви щодо пайової участі фізичних та юридичних осіб у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, щодо договорів, які укладаються між виконавчим комітетом міської ради та замовниками (забудовниками) і передає документи для підготовки проектів договорів до відділу з питань зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, розвитку туризму виконавчого комітету Олешківської міської ради;
 • Здійснює делеговані йому міською радою та виконавчим комітетом повноваження.
 • Виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

 

Графік роботи відділу:                                                      Адреса

 

понеділок  з 9-00 до 16-00                                        вулиця Гвардійська, 30

четвер з 9-00 до 12-00                                             м. Олешки, Херсонська область,    

перерва з 12.00 до 12.45                                          75100

                                                                              e-mail: pokrysheva@oleshki-rada.gov.ua

 

Посада

 

Прізвище, ім’я по батькові

Телефон

Начальник відділу містобудування та архітектури, архітектор міста

Меркотан Дмитро Олександрович

2-24-67

Спеціліст І категорії

Павлова Ганна Сергіївна


Спеціаліст І категорії

Лемешев Артем Станіславович

2-24-67