Загальний відділ


  Загальний відділ виконавчого комітету

  Олешківської міської ради

   

  Завдання та функції відділу:

  • Здійснення організаційно-технічного, діловодного забезпечення діяльності виконавчого комітету Олешківської міської ради, постійних комісій Олешківської міської ради.
  • Встановлення у Виконавчому комітеті Олешківської міської ради єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами, методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах виконавчого комітету.
  • Організація контролю за виконанням розпорядчих документів вищестоящих органів, рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень та доручень міського голови; надання методичної допомоги іншим структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради в організації контролю та перевірці виконання.
  • Формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають передачі в державний архів.
  • Організація підготовки видання розпорядчих документів з діяльності виконавчого комітету міської ради.
  • Організація роботи зі зверненнями громадян.
  • Організація прийому громадян.
  • Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні функції :
   Розробка інструкції з діловодства в виконавчому комітеті Олешківської міської ради.
   Організація документообігу, формування справ, їх зберігання та підготовку до передачі до державного архіву.
   Проводення регулярних перевірок стану діловодства в структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради.
   Участь у впровадженні та використанні інформаційно-телекомунікаційної системи діловодства в установі.
   Контроль за своєчасним розглядом та проходженням документів в структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради.
   Дотримання єдиних вимог щодо підготовки документів та організації роботи з ними в умовах електронного документообігу.
   Аналіз інформації про документообіг, необхідної для прийняття управлінських рішень.
   Дотримання єдиного порядку відбору, обліку, схоронності, якості оброблення та використання документів, що створюються під час діяльності міської ради, виконавчого комітету міської ради, їхніх структурних підрозділів для передачі на зберігання в архів відповідно до Положення про Державний архів та інших нормативних документів з архівної справи.
   Проводення за участю експертної комісії оцінку наукової і практичної цінності документів при їх відборі на державне зберігання в архіві.
   Контроль за термінами виконання завдань, реалізації яких передбачена відповідними актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, запитами та зверненнями народних депутатів України, депутатів обласної ради, розпорядженнями та дорученнями міського голови.
   Приймання, реєстрація, попередній розгляд, облік, зберігання, інформування за письмовими заявами, скаргами, зверненнями громадян, які надійшли у виконавчий комітет міської ради.
   Контроль за своєчасним виконанням письмових заяв, скарг, звернень громадян.
   Організацію прийому громадян міським головою, облік та контроль за виконанням доручень, даних під час прийому громадян,
   Організаційно-методичне керівництво роботою зі зверненнями громадян у структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради.
   Контроль за дотриманням Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо якісного і своєчасного надання відповіді на запити фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян.
   Розроблення проектів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови в межах наданих повноважень, здійснення контролю за їх виконанням.
   Виконання інших завдань, покладених у межах повноважень міським головою, керуючим справами виконавчого комітету.
   Розробка номенклатури справ Виконавчого комітету Олешківської міської ради, Олешківської міської ради.
   Ведення номенклатурних справ у відповідності до Інструкції з діловодства.
   Організація та ведення кадрового діловодства у виконавчому комітеті Олешківської міської ради.

   

  Графік роботи відділу:                                                      Адреса

   

  понеділок – четвер з 8.00. до 17.00                        вулиця Гвардійська, 30

                     перерва з 12.00 до 12.45                     м. Олешки

  п’ятниця з 8.00 до 15.45                                         Херсонська область, 75100

                     перерва з 12.00 до 12.45                     тел. (о5542) 2 19 44

                                                                                    e-mail: kolyasko@oleshki-rada.gov.ua

  Структура загального відділу

   

  Коляско Оксана Олександрівна  начальник відділу   тел. (05542) 2 19 44
  Островська Олена Олександрівна  спеціаліст І категорії   тел. (05542) 2 19 44
  Півненко Надія Миколаївна

  провідний спеціаліст з обліку кадрів 

  тел. (05542) 2 11 94
  Зубенко Світлана Вікторівна спеціаліст І категорії  тел. (05542) 2 11 94

   

Загальний відділ


Загальний відділ виконавчого комітету

Олешківської міської ради

 

Завдання та функції відділу:

 • Здійснення організаційно-технічного, діловодного забезпечення діяльності виконавчого комітету Олешківської міської ради, постійних комісій Олешківської міської ради.
 • Встановлення у Виконавчому комітеті Олешківської міської ради єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами, методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах виконавчого комітету.
 • Організація контролю за виконанням розпорядчих документів вищестоящих органів, рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень та доручень міського голови; надання методичної допомоги іншим структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради в організації контролю та перевірці виконання.
 • Формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають передачі в державний архів.
 • Організація підготовки видання розпорядчих документів з діяльності виконавчого комітету міської ради.
 • Організація роботи зі зверненнями громадян.
 • Організація прийому громадян.
 • Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні функції :
  Розробка інструкції з діловодства в виконавчому комітеті Олешківської міської ради.
  Організація документообігу, формування справ, їх зберігання та підготовку до передачі до державного архіву.
  Проводення регулярних перевірок стану діловодства в структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради.
  Участь у впровадженні та використанні інформаційно-телекомунікаційної системи діловодства в установі.
  Контроль за своєчасним розглядом та проходженням документів в структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради.
  Дотримання єдиних вимог щодо підготовки документів та організації роботи з ними в умовах електронного документообігу.
  Аналіз інформації про документообіг, необхідної для прийняття управлінських рішень.
  Дотримання єдиного порядку відбору, обліку, схоронності, якості оброблення та використання документів, що створюються під час діяльності міської ради, виконавчого комітету міської ради, їхніх структурних підрозділів для передачі на зберігання в архів відповідно до Положення про Державний архів та інших нормативних документів з архівної справи.
  Проводення за участю експертної комісії оцінку наукової і практичної цінності документів при їх відборі на державне зберігання в архіві.
  Контроль за термінами виконання завдань, реалізації яких передбачена відповідними актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, запитами та зверненнями народних депутатів України, депутатів обласної ради, розпорядженнями та дорученнями міського голови.
  Приймання, реєстрація, попередній розгляд, облік, зберігання, інформування за письмовими заявами, скаргами, зверненнями громадян, які надійшли у виконавчий комітет міської ради.
  Контроль за своєчасним виконанням письмових заяв, скарг, звернень громадян.
  Організацію прийому громадян міським головою, облік та контроль за виконанням доручень, даних під час прийому громадян,
  Організаційно-методичне керівництво роботою зі зверненнями громадян у структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради.
  Контроль за дотриманням Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо якісного і своєчасного надання відповіді на запити фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян.
  Розроблення проектів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови в межах наданих повноважень, здійснення контролю за їх виконанням.
  Виконання інших завдань, покладених у межах повноважень міським головою, керуючим справами виконавчого комітету.
  Розробка номенклатури справ Виконавчого комітету Олешківської міської ради, Олешківської міської ради.
  Ведення номенклатурних справ у відповідності до Інструкції з діловодства.
  Організація та ведення кадрового діловодства у виконавчому комітеті Олешківської міської ради.

 

Графік роботи відділу:                                                      Адреса

 

понеділок – четвер з 8.00. до 17.00                        вулиця Гвардійська, 30

                   перерва з 12.00 до 12.45                     м. Олешки

п’ятниця з 8.00 до 15.45                                         Херсонська область, 75100

                   перерва з 12.00 до 12.45                     тел. (о5542) 2 19 44

                                                                                  e-mail: kolyasko@oleshki-rada.gov.ua

Структура загального відділу

 

Коляско Оксана Олександрівна  начальник відділу   тел. (05542) 2 19 44
Островська Олена Олександрівна  спеціаліст І категорії   тел. (05542) 2 19 44
Півненко Надія Миколаївна

провідний спеціаліст з обліку кадрів 

тел. (05542) 2 11 94
Зубенко Світлана Вікторівна спеціаліст І категорії  тел. (05542) 2 11 94