Відділ з питань регулювання земельних відносин


  Відділ з питань регулювання земельних відносин виконавчого комітету Олешківської міської ради

   

  Завдання та функції відділу:

  • Здійснення самоврядного контролю за цільовим використанням та охороною земель;
  • Участь у реалізації державних, розробленні і виконанні міських програм раціонального використання і охорони земель;
  • Сприяння проведенню земельної реформи, створення умов для рівноправного розвитку всіх форм власності на землю і господарювання;
  • Проведення робіт, пов'язаних з приватизацією земель;
  • Регулювання земельних відносин та території міста;
  • Організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших законних нормативних актів України.
  • Вирішення питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.
  • Реалізація державної політики у використанні та охороні земель, проведенні земельної реформи.
  • Створення умов для раціонального і економічно обґрунтованого використання земель міста.
  • Надання роз'яснень щодо відведення та оформлення земельних ділянок в оренду для будь-якого цільового призначення передбачених законом, передачі земельних ділянок безоплатно у власність, викупу земельних ділянок, припинення користування земельними ділянками, вилучення земельних ділянок для суспільних потреб. Вирішення інших питань передбачених Земельним кодексом України та іншими законами України у сфері земельних відносин.
  • Підготовка матеріалів та надання пропозицій з питань регулювання земельних відносин на попередній розгляд постійних комісій міської ради.
  • Підготовка проектів рішень міської ради та їх погодження відповідно до регламенту міської ради, а також подання пропозицій з питань:
  • розпорядження землями в межах населених пунктів Олешківської міської ради;
  • передачі земельних ділянок у власність громадян та юридичних осіб;
  • надання земельних ділянок у користування;
  • викупу земельних ділянок для суспільних потреб міста;
  • вилучення земельних ділянок у випадках і порядку, передбачених земельним законодавством.
  • Залучає до роботи працівників управління з контролю за використанням та охороною земель, працівників органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів та інших спеціалістів за потребою.
  • Підготовка та подання у встановленому порядку на затвердження Олешківській міській раді проектів місцевих програм з земельних питань.
  • Здійснення контролю за складанням, землевпорядної документації, надання пропозицій міській раді при вирішенні питань у галузі земельних відносин, виконання Законів України, актів та доручень Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади та інше.
  • Здійснення інших функцій, що випливають з покладених на нього завдань, передбачених чинним законодавством.
  • Забезпечення в установленому порядку своєчасного розгляду звернень суб'єктів земельних відносин з питань, що належать до його компетенції, та вжиття відповідних заходів.
  • Внесення пропозицій до відповідних інстанцій, при формуванні та підготовці проектів нормативно-правових актів у галузі регулювання земельних відносин.
  • Надання методичної допомоги відділам виконавчого комітету міської ради та іншим структурам при розгляді питань щодо земельних ресурсів міста.
  • Співпраця з органами виконавчої влади у галузі земельних відносин.
  • Забезпечення ведення номенклатурних справ відповідно до Інструкції з діловодства.
  • Організація роботи щодо здійснення контролю за виконанням рішень сесій міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань землевпорядкування.
   Виконання інших завдань, покладених у межах повноважень міським головою.

           Графік роботи та прийому громадян:

           Понеділок-четвер: 09.00 – 15.00,  перерва: 12.00 – 12-45

           П’ятниця: 08.00 - 15.45, перерва: 12.00 -12.45

           Адреса: 

                 вулиця Гвардійська, 30   

                 м. Олешки,  

                 Херсонська область, 75100

           Структура відділу:

  Відділ з питань регулювання земельних відносин

  виконавчого комітету Олешківської міської ради

  Лавріненко Алла Євгенівна

  Начальник відділу

  (05542) – 22534

  Калініна Людмила Василівна

  спеціаліст І категорії відділу

  (05542) – 22534

  Сирота Ольга Миколаївна

  спеціаліст І категорії відділу

  (05542) – 22534

   

Відділ з питань регулювання земельних відносин


Відділ з питань регулювання земельних відносин виконавчого комітету Олешківської міської ради

 

Завдання та функції відділу:

 • Здійснення самоврядного контролю за цільовим використанням та охороною земель;
 • Участь у реалізації державних, розробленні і виконанні міських програм раціонального використання і охорони земель;
 • Сприяння проведенню земельної реформи, створення умов для рівноправного розвитку всіх форм власності на землю і господарювання;
 • Проведення робіт, пов'язаних з приватизацією земель;
 • Регулювання земельних відносин та території міста;
 • Організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших законних нормативних актів України.
 • Вирішення питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.
 • Реалізація державної політики у використанні та охороні земель, проведенні земельної реформи.
 • Створення умов для раціонального і економічно обґрунтованого використання земель міста.
 • Надання роз'яснень щодо відведення та оформлення земельних ділянок в оренду для будь-якого цільового призначення передбачених законом, передачі земельних ділянок безоплатно у власність, викупу земельних ділянок, припинення користування земельними ділянками, вилучення земельних ділянок для суспільних потреб. Вирішення інших питань передбачених Земельним кодексом України та іншими законами України у сфері земельних відносин.
 • Підготовка матеріалів та надання пропозицій з питань регулювання земельних відносин на попередній розгляд постійних комісій міської ради.
 • Підготовка проектів рішень міської ради та їх погодження відповідно до регламенту міської ради, а також подання пропозицій з питань:
 • розпорядження землями в межах населених пунктів Олешківської міської ради;
 • передачі земельних ділянок у власність громадян та юридичних осіб;
 • надання земельних ділянок у користування;
 • викупу земельних ділянок для суспільних потреб міста;
 • вилучення земельних ділянок у випадках і порядку, передбачених земельним законодавством.
 • Залучає до роботи працівників управління з контролю за використанням та охороною земель, працівників органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів та інших спеціалістів за потребою.
 • Підготовка та подання у встановленому порядку на затвердження Олешківській міській раді проектів місцевих програм з земельних питань.
 • Здійснення контролю за складанням, землевпорядної документації, надання пропозицій міській раді при вирішенні питань у галузі земельних відносин, виконання Законів України, актів та доручень Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади та інше.
 • Здійснення інших функцій, що випливають з покладених на нього завдань, передбачених чинним законодавством.
 • Забезпечення в установленому порядку своєчасного розгляду звернень суб'єктів земельних відносин з питань, що належать до його компетенції, та вжиття відповідних заходів.
 • Внесення пропозицій до відповідних інстанцій, при формуванні та підготовці проектів нормативно-правових актів у галузі регулювання земельних відносин.
 • Надання методичної допомоги відділам виконавчого комітету міської ради та іншим структурам при розгляді питань щодо земельних ресурсів міста.
 • Співпраця з органами виконавчої влади у галузі земельних відносин.
 • Забезпечення ведення номенклатурних справ відповідно до Інструкції з діловодства.
 • Організація роботи щодо здійснення контролю за виконанням рішень сесій міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань землевпорядкування.
  Виконання інших завдань, покладених у межах повноважень міським головою.

         Графік роботи та прийому громадян:

         Понеділок-четвер: 09.00 – 15.00,  перерва: 12.00 – 12-45

         П’ятниця: 08.00 - 15.45, перерва: 12.00 -12.45

         Адреса: 

               вулиця Гвардійська, 30   

               м. Олешки,  

               Херсонська область, 75100

         Структура відділу:

Відділ з питань регулювання земельних відносин

виконавчого комітету Олешківської міської ради

Лавріненко Алла Євгенівна

Начальник відділу

(05542) – 22534

Калініна Людмила Василівна

спеціаліст І категорії відділу

(05542) – 22534

Сирота Ольга Миколаївна

спеціаліст І категорії відділу

(05542) – 22534