Юридичний відділ


   

  Юридичний відділ виконавчого комітету Олешківської міської ради

   

  Завдання та функції відділу:

  • Забезпечення правильного застосування законодавства у виконавчому комітеті, подання міському голові пропозицій щодо вирішення правових питань діяльності виконавчого комітету і міської ради.
  • Візування проектів рішень, розпоряджень і інших документів нормативно-правового характеру, які виносяться на розгляд міської ради, виконкому, міського голови за наявності погодження цих проектів зацікавленими підрозділами виконавчого комітету. Відділ також безпосередньо займається розробленням проектів нормативно-правових та індивідуально-правових актів.
  • Участь у підготовці і здійсненні заходів, які проводяться радою, її виконавчого комітету по забезпеченню дотримання законодавства.
  • Разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету складає висновки та готує пропозиції про зміну чи скасування рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови за наявності відповідних підстав.
  • Представництво за довіреністю, виданою міським головою, інтересів міського голови, міської ради, виконавчого комітету в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів.
  • Сприяння своєчасному вжиттю заходів за ухвалами, рішеннями суду.
  • Консультація з правових питань, необхідних для виконання обов’язків працівників відділів виконавчого комітету за дорученням міського голови. Надання висновків з правових питань.
  • Координація роботи, пов'язаної з укладенням договорiв (контрактiв), участь у їх пiдготовцi, внесенні до них змін та розірванні, забезпеченнi захисту майнових прав i законних інтересів міської ради та її виконавчого комітету, а також погодження (вiзування) проектів договорiв за наявностi погодження (вiзи) начальників заiнтересованих відділів.
  • Проведення претензiйної та позовної роботи щодо захисту прав і охоронюваних законом інтересів територіальної громади в особі міської ради. виконавчого комітету.
  • Подання пропозицiй міському голові про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності працiвникiв за наявності достатніх підстав.
  • Сприяння правильному застосуванню актiв законодавства про працю, у разi невиконання або порушення їх вимог подання міському голові висновку з пропозицiями щодо усунення таких порушень.
  • Методичне керiвництво правовою роботою в міській раді та її виконавчому комітеті.
  • Взаємодія з державною виконавчою службою у виконавчих провадженнях, стороною яких є міська рада, виконавчий комітет або міський голова.
  • Виконання інших завдань, покладених у межах повноважень міським головою.

   

  Графік роботи юридичного відділу:                                  Адреса

   

  понеділок – четвер з 8.00 до 17.00                          вулиця Гвардійська, 30

                     перерва з 12.00 до 12.45                     м. Олешки

  п’ятниця з 8.00 до 15.45                                         Херсонська область, 75100

                     перерва з 12.00 до 12.45                     тел. (о5542) 2 19 46

                                                                                    e-mail:  volkova@oleshki-rada.gov.ua

  Структура юридичного відділу

   

  Волкова Олена Олександрівна начальник відділу   тел. (05542) 2 19 46
  Марковець Сюзанна Василівна спеціаліст І категорії   тел. (05542) 2 19 46
       

   

                                              

Юридичний відділ


 

Юридичний відділ виконавчого комітету Олешківської міської ради

 

Завдання та функції відділу:

 • Забезпечення правильного застосування законодавства у виконавчому комітеті, подання міському голові пропозицій щодо вирішення правових питань діяльності виконавчого комітету і міської ради.
 • Візування проектів рішень, розпоряджень і інших документів нормативно-правового характеру, які виносяться на розгляд міської ради, виконкому, міського голови за наявності погодження цих проектів зацікавленими підрозділами виконавчого комітету. Відділ також безпосередньо займається розробленням проектів нормативно-правових та індивідуально-правових актів.
 • Участь у підготовці і здійсненні заходів, які проводяться радою, її виконавчого комітету по забезпеченню дотримання законодавства.
 • Разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету складає висновки та готує пропозиції про зміну чи скасування рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови за наявності відповідних підстав.
 • Представництво за довіреністю, виданою міським головою, інтересів міського голови, міської ради, виконавчого комітету в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів.
 • Сприяння своєчасному вжиттю заходів за ухвалами, рішеннями суду.
 • Консультація з правових питань, необхідних для виконання обов’язків працівників відділів виконавчого комітету за дорученням міського голови. Надання висновків з правових питань.
 • Координація роботи, пов'язаної з укладенням договорiв (контрактiв), участь у їх пiдготовцi, внесенні до них змін та розірванні, забезпеченнi захисту майнових прав i законних інтересів міської ради та її виконавчого комітету, а також погодження (вiзування) проектів договорiв за наявностi погодження (вiзи) начальників заiнтересованих відділів.
 • Проведення претензiйної та позовної роботи щодо захисту прав і охоронюваних законом інтересів територіальної громади в особі міської ради. виконавчого комітету.
 • Подання пропозицiй міському голові про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності працiвникiв за наявності достатніх підстав.
 • Сприяння правильному застосуванню актiв законодавства про працю, у разi невиконання або порушення їх вимог подання міському голові висновку з пропозицiями щодо усунення таких порушень.
 • Методичне керiвництво правовою роботою в міській раді та її виконавчому комітеті.
 • Взаємодія з державною виконавчою службою у виконавчих провадженнях, стороною яких є міська рада, виконавчий комітет або міський голова.
 • Виконання інших завдань, покладених у межах повноважень міським головою.

 

Графік роботи юридичного відділу:                                  Адреса

 

понеділок – четвер з 8.00 до 17.00                          вулиця Гвардійська, 30

                   перерва з 12.00 до 12.45                     м. Олешки

п’ятниця з 8.00 до 15.45                                         Херсонська область, 75100

                   перерва з 12.00 до 12.45                     тел. (о5542) 2 19 46

                                                                                  e-mail:  volkova@oleshki-rada.gov.ua

Структура юридичного відділу

 

Волкова Олена Олександрівна начальник відділу   тел. (05542) 2 19 46
Марковець Сюзанна Василівна спеціаліст І категорії   тел. (05542) 2 19 46