Розмір шрифту
-+
Колір сайту
Зображення
OnOff


  Про особливості оформлення сезонних працівників в сфері сільського господарства в умовах карантинних обмежень у зв’язку з поширенням пандемії COVID-19  Про особливості оформлення сезонних працівників в сфері сільського господарства в умовах карантинних обмежень у зв’язку з поширенням пандемії COVID-19


  З метою забезпечення вимог Протоколу № 6 засідання регіональної комісії з питань техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Херсонської обласної державної адміністрації від 17 березня 2021року щодо направлення сезонних працівників перед прийняттям їх на роботу на тестування на виявлення антигену COVID-19 надаємо для ознайомлення та використання у роботі дорожню карту по оформленню сезонних працівників в сфері сільського господарства в умовах карантинних обмежень у зв‘язку з поширенням пандемії COVID-19.

  ДОРОЖНЯ КАРТА оформлення сезонних працівників в сфері сільського господарства в умовах карантинних обмежень у зв’язку з поширенням пандемії COVID-19

  Роботодавець – підприємець, який використовує працю фізичних осіб.

  Відносини між роботодавцем і співробітником будуються на основі трудового договору.

  Правила оформлення працівників для юридичних осіб, фізичних осіб та приватних підприємців (ФОП). Порядок оформлення трудових відносин з найманими працівниками є однаковим для всіх роботодавців та проводиться відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України.

  Порядок оформлення трудових відносин з найманими працівниками включає три основні кроки:

  1. укладення трудового договору;
  2. оформлення наказу про прийняття на роботу;
  3. надання повідомлення про прийняття на роботу органу Державної податкової служби.

  Для укладання трудового договору в умовах запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 у Херсонській області найманий працівник надає наступні документи:

  - паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  - індивідуальний податковий номер;
  - трудову книжку (за наявності);

  Також в умовах карантинних обмежень сезонні працівники перед прийняттям їх на роботу обов’язково направляються на тестування для виявлення антигену COVID-19 (на території відповідного ОТГ, в Центри первинної медико-санітарної допомоги).

  ТРУДОВІ ВИПЛАТИ СЕЗОННИМ ПРАЦІВНИКАМ

  Заробітна плата

  Працю сезонних працівників оплачують на загальних підставах.

  Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати.

  Якщо ваш працівник:

  - виконав місячну (годинну) норму праці, відпрацювавши всі дні (години) за графіком роботи підприємства, то нараховану йому зарплату порівнюємо з МЗП у місячному розмірі (МЗП у погодинному розмірі, помноженому на норму праці працівника);

  - не виконав місячну (годинну) норму праці, наприклад, у зв’язку з роботою в умовах неповного робочого часу (за сумісництвом), хворобою, відпусткою, прогулом, простоєм тощо, нараховану йому зарплату за фактично відпрацьований час порівнюємо з МЗП, визначеною пропорційно виконаній нормі праці (відпрацьованому часу).

  Зарплата, нарахована сезонним працівникам, як і зарплата постійних працівників, підлягає:

  - індексації;
  - компенсації в разі затримки її виплати на один і більше календарних місяців.

  Виплачують зарплату сезонним працівникам у строки, прописані в колдоговорі (нормативному акті роботодавця, погодженому з профкомом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16днів.

  Оподаткування

  Працівники, прийняті на сезонні роботи, мають право на ПСП на загальних підставах.

  Якщо база нарахування ЄСВ, до якої застосовують ставку внеску 22 %, визначена за сезонним працівником, для якого це місце роботи є основним, і не перевищує розміру МЗП, суму ЄСВ розраховують як добуток розміру МЗП і встановленої ставки ЄСВ за умови, що працівник перебував у трудових відносинах повний календарний місяць та/або відпрацював усі робочі дні звітного місяця.

  Зазначимо, що вимогу про сплату ЄСВ з МЗП не застосовують, якщо:

  - ЄСВ нараховують на доходи, отримані не за основним місцем роботи;
  - до бази нарахування ЄСВ працівника застосовують пільгові ставки (8,41 %, 5,3 %, 5,5 %);
  - база нарахування ЄСВ визначена за працівником, якому надана відпустка без збереження заробітної плати відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки.

  Ст. 7 Кодексу Законів про працю України передбачено, що особливості регулювання праці тимчасових і сезонних працівників встановлюються законодавством. На сьогодні в Україні є чинним (в частині, що не суперечить Конституції України та законодавству України) Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» від 24.09.1974 року № 310-ІХ (далі — Указ № 310). Відповідно до ст. 1 зазначеного Указу сезонними вважаються роботи, які внаслідок природних і кліматичних умов можуть виконуватися лише протягом певного періоду (сезону), але не більше 6 місяців.

  Сезонний трудовий договір є різновидом строкового трудового договору. Він укладається на строк, що не перевищує тривалості сезону, яка, у свою чергу, не може перевищувати шести місяців. Тобто, сезонними вважаються роботи, які характеризуються наступними ознаками:

  містяться в Списку сезонних робіт і сезонних галузей затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.1997 року №278;

  їх тривалість не перевищує шести місяців.

  Під час приймання на сезонні роботи трудовий договір з працівником можна укласти на строк, який не перевищує тривалості сезону, тобто 6 місяців. При укладенні сезонного трудового договору роботодавець зобов’язаний попередити працівника про сезонний характер роботи (п. 3 Указу №310), що відображається в наказі (розпорядженні) про прийом на роботу, у якому зазначається, що даний працівник приймається саме на сезонну роботу.

  Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  При укладенні сезонного договору не встановлюється випробувальний термін (п. 5 Указу № 310).

  На сезонних працівників розповсюджуються умови і положення, передбачені Правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору, що діють на підприємстві (тривалість робочого часу і відпочинку, оплата праці, матеріальне стимулювання, умови і охорона праці)

  Працівники, зайняті на сезонних роботах, після закінчення таких робіт звільняються з підстави, передбаченої п. 2 ст. 36 КЗпП, – закінчення строку. Днем звільнення вважається останній день сезонної роботи.

  Якщо працівник після закінчення сезонної роботи продовжуватиме працювати або тривалість такої роботи перевищить шість місяців, трудовий договір із цим працівником буде вважатися таким, що укладений на не визначений строк. Разом з тим, відповідно до п. 6 Указу № 310 сезонні працівники за наявності умов, визначених у ст. 39 КЗпП (в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених ч. 1 ст. 38 КЗпП України) мають право достроково з власної ініціативи розірвати трудовий договір. При цьому про своє звільнення сезонні працівники попереджають роботодавця письмово за 3 дні. Роботодавець з власної ініціативи має право звільнити працівника, зайнятого на сезонних роботах, до закінчення строку трудового договору, крім загальних підстав, передбачених трудовим законодавством України, також за додатковими підставами, установленими в п. 7 Указу № 310. Зокрема, у разі: припинення робіт на підприємстві на строк понад два тижні з причин виробничого характеру чи скорочення робіт на цьому підприємстві; нез’явлення працівника на роботу безперервно протягом більше одного місяця внаслідок тимчасової непрацездатності.  Читайте також:
  06.12.21 До уваги суб’єктів господарювання!

  06.12.21 Засідання Координаційної ради по розгляду проектів Бюджету участі

  30.11.21 Лікарняні не підлягають оплаті під час відсторонення від роботи через відмову від вакцинації

  29.11.21 Про скликання XXII чергової сесії VIII скликання

  29.11.21 До бюджету Олешківської територіальної громади надійшло понад 133 мільйони гривень податків і

  29.11.21 В БІБЛІОТЕКАХ ОЛЕШКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ ВШАНУВАЛИ ПАМ'ЯТЬ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ В УКРАЇНІ

  29.11.21 Проходження медичних оглядів працівниками певних категорій – запорука зниження рівня

  24.11.21 Щодо проведення регіонального діалогового форуму Херсонської області «Школа миру – простір

  23.11.21 Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

  22.11.21 До уваги громадян, які бажають отримати щеплення проти COVID-19!

Телефон гарячої лінії 2-19-44
з 8:00 до 17:00 по будням

ОСТАННІ НОВИНИ
Подія дня
гід дія

популярне
дія центри

Про особливості оформлення сезонних працівників в сфері сільського господарства в умовах карантинних обмежень у зв’язку з поширенням пандемії COVID-19Про особливості оформлення сезонних працівників в сфері сільського господарства в умовах карантинних обмежень у зв’язку з поширенням пандемії COVID-19


З метою забезпечення вимог Протоколу № 6 засідання регіональної комісії з питань техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Херсонської обласної державної адміністрації від 17 березня 2021року щодо направлення сезонних працівників перед прийняттям їх на роботу на тестування на виявлення антигену COVID-19 надаємо для ознайомлення та використання у роботі дорожню карту по оформленню сезонних працівників в сфері сільського господарства в умовах карантинних обмежень у зв‘язку з поширенням пандемії COVID-19.

ДОРОЖНЯ КАРТА оформлення сезонних працівників в сфері сільського господарства в умовах карантинних обмежень у зв’язку з поширенням пандемії COVID-19

Роботодавець – підприємець, який використовує працю фізичних осіб.

Відносини між роботодавцем і співробітником будуються на основі трудового договору.

Правила оформлення працівників для юридичних осіб, фізичних осіб та приватних підприємців (ФОП). Порядок оформлення трудових відносин з найманими працівниками є однаковим для всіх роботодавців та проводиться відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України.

Порядок оформлення трудових відносин з найманими працівниками включає три основні кроки:

1. укладення трудового договору;
2. оформлення наказу про прийняття на роботу;
3. надання повідомлення про прийняття на роботу органу Державної податкової служби.

Для укладання трудового договору в умовах запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 у Херсонській області найманий працівник надає наступні документи:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- індивідуальний податковий номер;
- трудову книжку (за наявності);

Також в умовах карантинних обмежень сезонні працівники перед прийняттям їх на роботу обов’язково направляються на тестування для виявлення антигену COVID-19 (на території відповідного ОТГ, в Центри первинної медико-санітарної допомоги).

ТРУДОВІ ВИПЛАТИ СЕЗОННИМ ПРАЦІВНИКАМ

Заробітна плата

Працю сезонних працівників оплачують на загальних підставах.

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати.

Якщо ваш працівник:

- виконав місячну (годинну) норму праці, відпрацювавши всі дні (години) за графіком роботи підприємства, то нараховану йому зарплату порівнюємо з МЗП у місячному розмірі (МЗП у погодинному розмірі, помноженому на норму праці працівника);

- не виконав місячну (годинну) норму праці, наприклад, у зв’язку з роботою в умовах неповного робочого часу (за сумісництвом), хворобою, відпусткою, прогулом, простоєм тощо, нараховану йому зарплату за фактично відпрацьований час порівнюємо з МЗП, визначеною пропорційно виконаній нормі праці (відпрацьованому часу).

Зарплата, нарахована сезонним працівникам, як і зарплата постійних працівників, підлягає:

- індексації;
- компенсації в разі затримки її виплати на один і більше календарних місяців.

Виплачують зарплату сезонним працівникам у строки, прописані в колдоговорі (нормативному акті роботодавця, погодженому з профкомом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16днів.

Оподаткування

Працівники, прийняті на сезонні роботи, мають право на ПСП на загальних підставах.

Якщо база нарахування ЄСВ, до якої застосовують ставку внеску 22 %, визначена за сезонним працівником, для якого це місце роботи є основним, і не перевищує розміру МЗП, суму ЄСВ розраховують як добуток розміру МЗП і встановленої ставки ЄСВ за умови, що працівник перебував у трудових відносинах повний календарний місяць та/або відпрацював усі робочі дні звітного місяця.

Зазначимо, що вимогу про сплату ЄСВ з МЗП не застосовують, якщо:

- ЄСВ нараховують на доходи, отримані не за основним місцем роботи;
- до бази нарахування ЄСВ працівника застосовують пільгові ставки (8,41 %, 5,3 %, 5,5 %);
- база нарахування ЄСВ визначена за працівником, якому надана відпустка без збереження заробітної плати відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки.

Ст. 7 Кодексу Законів про працю України передбачено, що особливості регулювання праці тимчасових і сезонних працівників встановлюються законодавством. На сьогодні в Україні є чинним (в частині, що не суперечить Конституції України та законодавству України) Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» від 24.09.1974 року № 310-ІХ (далі — Указ № 310). Відповідно до ст. 1 зазначеного Указу сезонними вважаються роботи, які внаслідок природних і кліматичних умов можуть виконуватися лише протягом певного періоду (сезону), але не більше 6 місяців.

Сезонний трудовий договір є різновидом строкового трудового договору. Він укладається на строк, що не перевищує тривалості сезону, яка, у свою чергу, не може перевищувати шести місяців. Тобто, сезонними вважаються роботи, які характеризуються наступними ознаками:

містяться в Списку сезонних робіт і сезонних галузей затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.1997 року №278;

їх тривалість не перевищує шести місяців.

Під час приймання на сезонні роботи трудовий договір з працівником можна укласти на строк, який не перевищує тривалості сезону, тобто 6 місяців. При укладенні сезонного трудового договору роботодавець зобов’язаний попередити працівника про сезонний характер роботи (п. 3 Указу №310), що відображається в наказі (розпорядженні) про прийом на роботу, у якому зазначається, що даний працівник приймається саме на сезонну роботу.

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

При укладенні сезонного договору не встановлюється випробувальний термін (п. 5 Указу № 310).

На сезонних працівників розповсюджуються умови і положення, передбачені Правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору, що діють на підприємстві (тривалість робочого часу і відпочинку, оплата праці, матеріальне стимулювання, умови і охорона праці)

Працівники, зайняті на сезонних роботах, після закінчення таких робіт звільняються з підстави, передбаченої п. 2 ст. 36 КЗпП, – закінчення строку. Днем звільнення вважається останній день сезонної роботи.

Якщо працівник після закінчення сезонної роботи продовжуватиме працювати або тривалість такої роботи перевищить шість місяців, трудовий договір із цим працівником буде вважатися таким, що укладений на не визначений строк. Разом з тим, відповідно до п. 6 Указу № 310 сезонні працівники за наявності умов, визначених у ст. 39 КЗпП (в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених ч. 1 ст. 38 КЗпП України) мають право достроково з власної ініціативи розірвати трудовий договір. При цьому про своє звільнення сезонні працівники попереджають роботодавця письмово за 3 дні. Роботодавець з власної ініціативи має право звільнити працівника, зайнятого на сезонних роботах, до закінчення строку трудового договору, крім загальних підстав, передбачених трудовим законодавством України, також за додатковими підставами, установленими в п. 7 Указу № 310. Зокрема, у разі: припинення робіт на підприємстві на строк понад два тижні з причин виробничого характеру чи скорочення робіт на цьому підприємстві; нез’явлення працівника на роботу безперервно протягом більше одного місяця внаслідок тимчасової непрацездатності.Читайте також:
06.12.21 До уваги суб’єктів господарювання!

06.12.21 Засідання Координаційної ради по розгляду проектів Бюджету участі

30.11.21 Лікарняні не підлягають оплаті під час відсторонення від роботи через відмову від вакцинації

29.11.21 Про скликання XXII чергової сесії VIII скликання

29.11.21 До бюджету Олешківської територіальної громади надійшло понад 133 мільйони гривень податків і

29.11.21 В БІБЛІОТЕКАХ ОЛЕШКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ ВШАНУВАЛИ ПАМ'ЯТЬ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ В УКРАЇНІ

29.11.21 Проходження медичних оглядів працівниками певних категорій – запорука зниження рівня

24.11.21 Щодо проведення регіонального діалогового форуму Херсонської області «Школа миру – простір

23.11.21 Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

22.11.21 До уваги громадян, які бажають отримати щеплення проти COVID-19!