Розмір шрифту
-+
Колір сайту
Зображення
OnOff

     

    Серогодська Тетяна Іванівна
    Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів


     

    Автобіографія

    Серогодська Тетяна Іванівна, народилась 15.02.1970 р. у м. Херсоні.

    У 1981 році разом з батьками виїхала до селища Беркакіт Нерюнгринського району Якутської СРС, де навчалася та закінчила загальноосвітню школу №7 та після закінчення школи повернулась до м. Херсон.

    В 1988 р. працювала в Суворовському  районному відділі освіти на посаді секретаря-друкарки.

    У вересні 1989 року працювала на фармацевтичній фабриці м. Херсона фасовщицею.

    У серпні 1992 року вступила на денну форму навчання до Херсонського державного педагогічного інституту на спеціальність «російська мова та література».

    У 1993 р. в тому ж інституті вступила на вечірню форму навчання до факультету додаткових спеціальностей на спеціальність «Правознавство».

    В 1994 р. перевелася на заочну форму навчання.

    У вересні 1994 була прийнята на посаду дізнавача Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області за вільним наймом.

    З квітня 1995 р. по лютий 2000 р. проходила службу в органах внутрішніх справ (Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області на посаді слідчого).

    З грудня 2000 р. по квітень 2001 р. працювала на посаді спеціаліста
    І категорії управління житлового господарства Херсонської міської ради.

    З липня 2001 р. по червень 2002р. перебувала на обліку в Суворовському районному центрі зайнятості м.Херсона.

    З листопада 2002 р. по січень 2008 року, працювала на посаді начальника відділу по взаємодії з громадськістю управління житлового господарства, виконавчого комітету Херсонської міської ради.

    З січня 2008 р. по грудень 2008 р. працювала на посаді керівника відділу-юриста у комунальному підприємстві «Дніпровський ХБК».

    З грудня 2008 р. по квітень 2009 р. працювала інспектором Інспекції з нагляду за станом житлового фонду при управлінні житлового господарства Херсонської міської ради.

    З квітня 2009 р. по жовтень 2010 р. працювала начальником відділу по взаємодії громадськістю Управління житлового господарства Херсонської міської ради.

    З квітня 2011 р. по вересень 2011р. працювала у виконавчому комітеті Цюрупинської міської ради на посаді начальника відділу нагляду за станом житлового фонду, благоустрою на торгівлі.

    З жовтня 2011р. по жовтень 2012 р. працювала в Юридичному управлінні Євпаторійської міської ради на посаді Головного спеціаліста відділу по роботі з виконавчим комітетом юридичного управління Євпаторійської міської ради.

    З листопада 2012 р. до квітня 2014 р. працювала на посаді спеціаліста
    І категорії юридичного відділу виконавчого комітету Цюрупинської міської ради.

    З квітня 2014 р. по жовтень 2015 р. обіймала посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, з питань житлово-комунального господарства міста виконавчого комітету Цюрупинської міської ради.

    З листопада 2015 р. до липня 2016 р. перебувала на обліку в центрі зайнятості.

    Незаміжня.

    Основні функції заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів

    1. Візує та погоджує проекти розпоряджень з кадрових питань.
    2. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту міського бюджету та пропозицій до проекту рішення про внесення змін до рішення про міський бюджет перед поданням їх на розгляд виконавчого комітету міської ради та міської ради.
    3. Представляє проект рішення про міський бюджет та зміни до нього на засіданні виконавчого комітету міської ради та на сесії міської ради.
    4. Контролює роботу щодо складання й виконання бюджету міста, аналізу звіту про виконання міського бюджету, підготовки інформаційних матеріалів, в межах компетенції готує доповідні записки міському голові, постійним комісіям міської ради, виконавчому комітету міської ради, міській раді з цих питань, пропозиції стосовно шляхів збільшення доходів бюджету.
    5. Контролює роботу по створенню земельно-кадастрової документації м.Олешки.
    6. Сприяє:
    • зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, незалежно від форм власності;
    • організації і проведенню міжнародних виставок, ярмарків, форумів, презентацій іноземних фірм і представництв у місті;
    • залученню іноземних інвестицій для створення робочих місць та здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території.
    1. Забезпечує на території міста в межах наданих повноважень реалізацію міжнародних зобов'язань України.
    2. У межах своєї компетенції проводить розробку, експертизу та погодження проектів нормативно-правових актів (рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови та ін.).
    3. Координує роботу щодо:
    • залучення додаткових надходжень до місцевого бюджету та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів;
    • внесення пропозицій міському голові щодо розгляду міською радою питань про встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їхніх ставок у межах, визначених законом, та про надання пільг окремим підприємствам, установам і організаціям міста відповідно до законодавства;
    • розробки балансу фінансових ресурсів міста, аналізу й визначення тенденцій розвитку фінансової бази міста та врахування їх при складанні проекту бюджету, надає пропозиції з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;
    • здійснення аналізу стану містобудування, реалізації та дотримання генерального плану м.Олешки, іншої містобудівної документації;
    • підготовки та внесення на розгляд міської ради пропозицій з питань містобудування та земельних відносин щодо програм соціально-економічного розвитку міста та проектів міського бюджету;
    • організації та проведення роботи пов’язаної з закупівлями товарів, робіт
      і послуг в межах компетенції виконавчого комітету та міської ради.
    1. Згідно з діючим законодавством та в межах своїх повноважень контролює цільове та ефективне витрачання бюджетних коштів, вживає в установленому порядку заходів до зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів у разі їх нецільового використання.
    2. Бере участь у розробленні пропозицій, що стосуються вдосконалення структури виконавчого комітету міської ради, та здійснює контроль за витрачанням коштів на їхнє утримання; розглядає пропозиції про чисельність, фонд оплати праці працівників і витрати на утримання виконавчих органів міської ради; за дорученням голови погоджує штатні розписи та кошториси виконавчого комітету міської ради. 
    3. Здійснює разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради аналіз фінансово-економічного становища міста, вносить пропозиції щодо перспектив його подальшого розвитку.
    4. Бере участь у підготовці проекту програми соціально-економічного розвитку міста, у формуванні та реалізації інвестиційної політики місцевого самоврядування.
    5. Координує міську політику щодо розвитку підприємств малого та середнього бізнесу.
    6. Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.
    7. Організовує своєчасний і якісний розгляд, вирішення пропозицій, заяв і скарг підприємств, установ і організацій з питань складання і виконання бюджету, вживає заходів щодо усунення причин їх виникнення.
    8. Контролює і координує роботу підпорядкованих комунальних підприємств Олешківської міської ради, в межах повноважень, структурних підрозділів виконавчого комітету Олешківської міської ради.
    9. У межах своїх повноважень здійснює взаємодію з територіальними органами державної влади, ЗМІ та громадськістю з метою дотримання принципів відкритості, прозорості та гласності своєї діяльності, шляхом надання якісних інформаційних матеріалів для розміщення на офіційному сайті Олешківської міської ради.
    10. Очолює комісії, робочі групи, консультативні та дорадчі органи тощо на виконання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та відповідних органів виконавчої влади.

    Пивоварова Надія Костянтинівна
    Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 


     

    Автобіографія

     
    Пивоварова Надія Костянтинівна, народилася 9 квітня 1978 року в м.Цюрупинськ (нині Олешки) Херсонської області. Громадянка України.
    У 1995 році закінчила Цюрупинську середню школу № 4.
    У 1997 році закінчила ПТУ-31 в м.Цюрупинську та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю бухгалтера сільсько-господарського виробництва.
    У 2010 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Єропейськй університет» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію – спеціаліст з фінансів.
    З 2001 року по 2011 рік працювала на посаді продавець-касир: в ДП «Блізнєци», ЗАО «ТД «Укртат-нафта-Юг», ТОВ «УТН-Восток», ПП «АЛСЕН ПЛЮС», ПП «СЕРВІС СМАЙЛ». З 2012 року по 2013 рік працювала касиром Херсонської обласної філії СП ТОВ «Кершер», згодом була переведена до ТОВ «Восток». З вересня по листопад 2013 року тимчасово не працювала, перебувала на обліку в Цюрупинському районному центрі зайнятості.
    З листопада 2013 року по теперішній час працюю у виконавчому комітеті Олешківської міської ради, за цей час обіймала посади спеціаліста І категорії відділу з питань забезпечення життєдіяльності міста, начальника цього ж відділу, 27 квітня 2017 року рішенням двадцять першої чергової сесії Олешківської міської ради затверджена на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, з питань житлово-комунального господарства міста.
    Заміжня. Разом з чоловіком виховую двох дітей.    Основні функції заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів

    1. Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України при здійсненні повноважень виконавчими органами Олешківської міської ради з питань управління комунальною власністю, надзвичайних ситуацій організації, транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій.
    2. Забезпечує реалізацію державної й регіональної політики у сфері управління майном, захисту майнових прав територіальної громади м.Олешки.
    3. За дорученням міського голови представляє інтереси Олешківської міської ради та її виконавчого комітету у всіх державних органах, установах та організаціях, на підприємствах усіх форм власності, вчиняє всі необхідні дії в інтересах Олешківської міської ради та її виконавчих органів.  
    4. Здійснює функції щодо контролю та координації повноважень стосовно реалізації прав територіальної громади міста, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням об’єктами підприємств та установ комунальної власності в межах, визначених чинним законодавством.
    5. Організовує розробку та реалізацію проекту стратегії розвитку міста, підготовку програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, міських цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, подання їх на затвердження міської ради, здійснює контроль за організацією їх виконання та подання міській раді звітів про хід і результати виконання цих програм.
    6. Координує роботу комунальних підприємств, що обслуговують місто Олешки.
    7. Координує дії підприємств газо-, тепло-, водо-, електропостачання, транспорту, дорожнього господарства з метою усунення наслідків аварій, стихійних явищ у межах своїх повноважень.
    8. Вносить пропозиції щодо формування бюджету житлово-комунальної сфери міста, будівництва об’єктів комунального призначення.
    9. Вносить пропозиції з питань приймання-передачі до комунальної власності міста відомчих об’єктів ЖКГ, закриття неефективно діючих комунальних підприємств, створення ОСББ.
    10. Забезпечує підготовку та внесення пропозицій щодо капітального будівництва об’єктів, які будуються на замовлення міської ради.
    11. Здійснює координацію дій по розміщенню об’єктів у межах м.Олешки.
    12. Контролює здійснення реалізації програм та заходів благоустрою на території міста Олешки та дотримання міської політики у сфері благоустрою.
    13. Організує роботу щодо здійснення власних та делегованих повноважень підпорядкованими виконавчими органами міської ради у галузі житлово-комунального господарства й охорони навколишнього природного середовища, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами.
    14. Координує роботу щодо:
    • встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги, відповідно до діючого законодавства;
    • реалізації повноважень виконавчих органів Олешківської міської ради із забезпечення сталого функціонування Олешківської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту з метою реалізації комплексу заходів із запобігання та ефективного реагування на надзвичайні ситуації та події, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;
    • обліку громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, розподілу та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності;
    • виконання загальноміських програм з розвитку житлово-комунального господарства;
    • залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, та коштів населення, а також бюджетних коштів на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;
    • діяльності у галузі екології, визначає основні напрямки та завдання розвитку, спрямованого на охорону навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності міста;
    • роботу міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності.
    • координує роботу щодо розгляду, аналізу та перегляду регуляторних актів в межах повноважень.
    1. Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови); проводить експертизу проектів, пов’язаних з виконанням покладених на підпорядковані структурні підрозділи виконавчого комітету Олешківської міської ради завдань.
    2. Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.
    3. Очолює комісії, робочі групи, консультативні та дорадчі органи тощо на виконання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та відповідних органів виконавчої влади.

         Петриченко Ольга Миколаївна
    Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів     

    Автобіографія

     
    Народилася 28 червня 1966 року в с. Раденск Цюрупинського району (нині Олешківський район).
    Після закінчення Раденської середньої школи у 1983 році поступила до Миколаївського державного педагогічного інституту на факультет історії та права.
    У 1988 році, після закінчення ВУЗу працювала у Брилівській ЗОШ вчителем історії, пізніше заступником директора  з виховної роботи.
    У квітні  1998 року обрана депутатом  та секретарем Брилівської селищної ради.
    Після закінчення строку повноважень у травні 2002 року  призначена  заступником голови Цюрупинської районної  державної адміністрації.
    З 2006 року по 2008 роки працювала керівником апарату Цюрупинської районної  державної адміністрації.
    На даний час (з грудня  2010 року ) працє заступником Олешківського міського голови з питань діяльності виконавчих органів.
    Одружена. Є донька.     Основні функції заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів

     

    1. Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України при здійсненні повноважень виконавчими органами Олешківської міської ради щодо:
    • розробки та реалізації міських територіальних програм з питань, які входять в його компетенцію;
    • розвитку дошкільної освіти та культури, розвитку і вдосконалення мережі освітніх та культурних закладів усіх форм власності;
    • реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, охорони та умов праці, зайнятості населення, у тому числі громадян, які потребують допомоги і соціальної підтримки на території м.Олешки;
    • оборонної і мобілізаційної роботи;
    • координації діяльності державних і громадських організацій, які проводять фізкультурно-спортивну роботу;
    • забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання.
    1. У разі відсутності міського голови виконує функції та повноваження міського голови за його розпорядженням.
    2. Сприяє, в межах компетенції:
    • проведенню роботи по боротьбі з соціальними захворюваннями /СНІДом, венеричними захворюваннями та туберкульозом/;
    • організації медичного обслуговування та харчування у дошкільних навчальних закладах, організацію обліку дітей дошкільного та шкільного віку;
    • в межах своєї компетенції релігійним організаціям;
    • в межах своєї компетенції роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, культурологічних організацій, спортивних федерацій і товариств, молодіжних, жіночих і дитячих та інших громадських організацій;
    • створенню умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;
    • роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю.
    1. Погоджує мережу освітньо-навчальних закладів, виходячи з нормативів забезпеченості у сфері освіти.
    2. Погоджує контракти з керівниками підпорядкованих комунальних підприємств та установ, вносить міському голові пропозиції щодо продовження або розірвання контракту.
    3. Контролює виконання державної програми соціального захисту, молодіжної політики, реалізацію державної політики в галузі освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту, материнства і дитинства, сім'ї, дітей та молоді.
    4. Здійснює координацію роботи закладів освіти, культури, тощо, що належать до сфери управління виконкому, їх матеріально-фінансового забезпечення.
    5. Вживає заходів щодо:
    • збереження мережі закладів освіти, культури та розробляє прогнози її розвитку, враховує їх при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку;
    • запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації.
    1. Очолює комісію по наданню матеріальної допомоги малозабезпеченим категоріям населення.
    2. Організовує роботу щодо підготовки, прийняття та виконання міських програм з питань праці та соціального захисту населення, освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, розвитку сім’ї та молоді.
    3. Організовує заходи щодо медичного обслуговування та харчування у дошкільних закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, що належать до сфери управління виконавчого комітету.
    4. Бере участь в організації, відповідно до законодавства, заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади й місцевого самоврядування.
    5. Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови); проводить експертизу проектів, пов’язаних з виконанням покладених на підпорядковані структурні підрозділи виконавчого комітету Олешківської міської ради завдань.
    6. Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.
    7. Взаємодіє з:
    • районними установами, організаціями тощо;
    • аптеками різних форм власності;
    • медичними, освітніми та культурними закладами;
    • обласними соціальними організаціями, розташованими на території міста;
    • управлінням соціального захисту населення Олешківської районної державної адміністрації;
    • районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
    • міською громадською організацією ветеранів м.Олешки;
    • районною громадською організацією інвалідів «Союз Чорнобиль Україна»;
    • міською спілкою воїнів-інтернаціоналістів;
    • міською спілкою промисловців та підприємців;
    • міською громадською молодіжною організацією та іншими.
    1. Координує діяльність:
    • дошкільних навчальних закладів міста;
    • Сагівського будинку культури;
    • міських бібліотек.
    1. Очолює комісії, робочі групи, консультативні та дорадчі органи тощо на виконання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та відповідних органів виконавчої влади.

       Завантажити декларацію за 2014р.,Завантажити декларацію за 2015р.,

Телефон гарячої лінії 2-24-51
з 8:00 до 17:00 по будням

ОСТАННІ НОВИНИ
Подія дня
***

***
07.09.20 Перелік територіальних виборчіх округів з виборів депутатів Олешківської міської ради

07.09.20 Додаток №2 до постанови №9 Олешківської міської територіальної виборчої комісії

07.09.20 Форма 10 "Відомості про спеціальні рахунки територіальної виборчої комісії для внесення

07.09.20 Постанова №9 "Про утворення виборчих округів для організації і проведення місцевих виборів"

популярне

 

Серогодська Тетяна Іванівна
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів


 

Автобіографія

Серогодська Тетяна Іванівна, народилась 15.02.1970 р. у м. Херсоні.

У 1981 році разом з батьками виїхала до селища Беркакіт Нерюнгринського району Якутської СРС, де навчалася та закінчила загальноосвітню школу №7 та після закінчення школи повернулась до м. Херсон.

В 1988 р. працювала в Суворовському  районному відділі освіти на посаді секретаря-друкарки.

У вересні 1989 року працювала на фармацевтичній фабриці м. Херсона фасовщицею.

У серпні 1992 року вступила на денну форму навчання до Херсонського державного педагогічного інституту на спеціальність «російська мова та література».

У 1993 р. в тому ж інституті вступила на вечірню форму навчання до факультету додаткових спеціальностей на спеціальність «Правознавство».

В 1994 р. перевелася на заочну форму навчання.

У вересні 1994 була прийнята на посаду дізнавача Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області за вільним наймом.

З квітня 1995 р. по лютий 2000 р. проходила службу в органах внутрішніх справ (Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області на посаді слідчого).

З грудня 2000 р. по квітень 2001 р. працювала на посаді спеціаліста
І категорії управління житлового господарства Херсонської міської ради.

З липня 2001 р. по червень 2002р. перебувала на обліку в Суворовському районному центрі зайнятості м.Херсона.

З листопада 2002 р. по січень 2008 року, працювала на посаді начальника відділу по взаємодії з громадськістю управління житлового господарства, виконавчого комітету Херсонської міської ради.

З січня 2008 р. по грудень 2008 р. працювала на посаді керівника відділу-юриста у комунальному підприємстві «Дніпровський ХБК».

З грудня 2008 р. по квітень 2009 р. працювала інспектором Інспекції з нагляду за станом житлового фонду при управлінні житлового господарства Херсонської міської ради.

З квітня 2009 р. по жовтень 2010 р. працювала начальником відділу по взаємодії громадськістю Управління житлового господарства Херсонської міської ради.

З квітня 2011 р. по вересень 2011р. працювала у виконавчому комітеті Цюрупинської міської ради на посаді начальника відділу нагляду за станом житлового фонду, благоустрою на торгівлі.

З жовтня 2011р. по жовтень 2012 р. працювала в Юридичному управлінні Євпаторійської міської ради на посаді Головного спеціаліста відділу по роботі з виконавчим комітетом юридичного управління Євпаторійської міської ради.

З листопада 2012 р. до квітня 2014 р. працювала на посаді спеціаліста
І категорії юридичного відділу виконавчого комітету Цюрупинської міської ради.

З квітня 2014 р. по жовтень 2015 р. обіймала посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, з питань житлово-комунального господарства міста виконавчого комітету Цюрупинської міської ради.

З листопада 2015 р. до липня 2016 р. перебувала на обліку в центрі зайнятості.

Незаміжня.

Основні функції заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів

  1. Візує та погоджує проекти розпоряджень з кадрових питань.
  2. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту міського бюджету та пропозицій до проекту рішення про внесення змін до рішення про міський бюджет перед поданням їх на розгляд виконавчого комітету міської ради та міської ради.
  3. Представляє проект рішення про міський бюджет та зміни до нього на засіданні виконавчого комітету міської ради та на сесії міської ради.
  4. Контролює роботу щодо складання й виконання бюджету міста, аналізу звіту про виконання міського бюджету, підготовки інформаційних матеріалів, в межах компетенції готує доповідні записки міському голові, постійним комісіям міської ради, виконавчому комітету міської ради, міській раді з цих питань, пропозиції стосовно шляхів збільшення доходів бюджету.
  5. Контролює роботу по створенню земельно-кадастрової документації м.Олешки.
  6. Сприяє:
  • зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, незалежно від форм власності;
  • організації і проведенню міжнародних виставок, ярмарків, форумів, презентацій іноземних фірм і представництв у місті;
  • залученню іноземних інвестицій для створення робочих місць та здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території.
  1. Забезпечує на території міста в межах наданих повноважень реалізацію міжнародних зобов'язань України.
  2. У межах своєї компетенції проводить розробку, експертизу та погодження проектів нормативно-правових актів (рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови та ін.).
  3. Координує роботу щодо:
  • залучення додаткових надходжень до місцевого бюджету та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів;
  • внесення пропозицій міському голові щодо розгляду міською радою питань про встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їхніх ставок у межах, визначених законом, та про надання пільг окремим підприємствам, установам і організаціям міста відповідно до законодавства;
  • розробки балансу фінансових ресурсів міста, аналізу й визначення тенденцій розвитку фінансової бази міста та врахування їх при складанні проекту бюджету, надає пропозиції з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;
  • здійснення аналізу стану містобудування, реалізації та дотримання генерального плану м.Олешки, іншої містобудівної документації;
  • підготовки та внесення на розгляд міської ради пропозицій з питань містобудування та земельних відносин щодо програм соціально-економічного розвитку міста та проектів міського бюджету;
  • організації та проведення роботи пов’язаної з закупівлями товарів, робіт
    і послуг в межах компетенції виконавчого комітету та міської ради.
  1. Згідно з діючим законодавством та в межах своїх повноважень контролює цільове та ефективне витрачання бюджетних коштів, вживає в установленому порядку заходів до зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів у разі їх нецільового використання.
  2. Бере участь у розробленні пропозицій, що стосуються вдосконалення структури виконавчого комітету міської ради, та здійснює контроль за витрачанням коштів на їхнє утримання; розглядає пропозиції про чисельність, фонд оплати праці працівників і витрати на утримання виконавчих органів міської ради; за дорученням голови погоджує штатні розписи та кошториси виконавчого комітету міської ради. 
  3. Здійснює разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради аналіз фінансово-економічного становища міста, вносить пропозиції щодо перспектив його подальшого розвитку.
  4. Бере участь у підготовці проекту програми соціально-економічного розвитку міста, у формуванні та реалізації інвестиційної політики місцевого самоврядування.
  5. Координує міську політику щодо розвитку підприємств малого та середнього бізнесу.
  6. Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.
  7. Організовує своєчасний і якісний розгляд, вирішення пропозицій, заяв і скарг підприємств, установ і організацій з питань складання і виконання бюджету, вживає заходів щодо усунення причин їх виникнення.
  8. Контролює і координує роботу підпорядкованих комунальних підприємств Олешківської міської ради, в межах повноважень, структурних підрозділів виконавчого комітету Олешківської міської ради.
  9. У межах своїх повноважень здійснює взаємодію з територіальними органами державної влади, ЗМІ та громадськістю з метою дотримання принципів відкритості, прозорості та гласності своєї діяльності, шляхом надання якісних інформаційних матеріалів для розміщення на офіційному сайті Олешківської міської ради.
  10. Очолює комісії, робочі групи, консультативні та дорадчі органи тощо на виконання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та відповідних органів виконавчої влади.

Пивоварова Надія Костянтинівна
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 


 

Автобіографія

 
Пивоварова Надія Костянтинівна, народилася 9 квітня 1978 року в м.Цюрупинськ (нині Олешки) Херсонської області. Громадянка України.
У 1995 році закінчила Цюрупинську середню школу № 4.
У 1997 році закінчила ПТУ-31 в м.Цюрупинську та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю бухгалтера сільсько-господарського виробництва.
У 2010 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Єропейськй університет» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію – спеціаліст з фінансів.
З 2001 року по 2011 рік працювала на посаді продавець-касир: в ДП «Блізнєци», ЗАО «ТД «Укртат-нафта-Юг», ТОВ «УТН-Восток», ПП «АЛСЕН ПЛЮС», ПП «СЕРВІС СМАЙЛ». З 2012 року по 2013 рік працювала касиром Херсонської обласної філії СП ТОВ «Кершер», згодом була переведена до ТОВ «Восток». З вересня по листопад 2013 року тимчасово не працювала, перебувала на обліку в Цюрупинському районному центрі зайнятості.
З листопада 2013 року по теперішній час працюю у виконавчому комітеті Олешківської міської ради, за цей час обіймала посади спеціаліста І категорії відділу з питань забезпечення життєдіяльності міста, начальника цього ж відділу, 27 квітня 2017 року рішенням двадцять першої чергової сесії Олешківської міської ради затверджена на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, з питань житлово-комунального господарства міста.
Заміжня. Разом з чоловіком виховую двох дітей.Основні функції заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів

  1. Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України при здійсненні повноважень виконавчими органами Олешківської міської ради з питань управління комунальною власністю, надзвичайних ситуацій організації, транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій.
  2. Забезпечує реалізацію державної й регіональної політики у сфері управління майном, захисту майнових прав територіальної громади м.Олешки.
  3. За дорученням міського голови представляє інтереси Олешківської міської ради та її виконавчого комітету у всіх державних органах, установах та організаціях, на підприємствах усіх форм власності, вчиняє всі необхідні дії в інтересах Олешківської міської ради та її виконавчих органів.  
  4. Здійснює функції щодо контролю та координації повноважень стосовно реалізації прав територіальної громади міста, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням об’єктами підприємств та установ комунальної власності в межах, визначених чинним законодавством.
  5. Організовує розробку та реалізацію проекту стратегії розвитку міста, підготовку програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, міських цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, подання їх на затвердження міської ради, здійснює контроль за організацією їх виконання та подання міській раді звітів про хід і результати виконання цих програм.
  6. Координує роботу комунальних підприємств, що обслуговують місто Олешки.
  7. Координує дії підприємств газо-, тепло-, водо-, електропостачання, транспорту, дорожнього господарства з метою усунення наслідків аварій, стихійних явищ у межах своїх повноважень.
  8. Вносить пропозиції щодо формування бюджету житлово-комунальної сфери міста, будівництва об’єктів комунального призначення.
  9. Вносить пропозиції з питань приймання-передачі до комунальної власності міста відомчих об’єктів ЖКГ, закриття неефективно діючих комунальних підприємств, створення ОСББ.
  10. Забезпечує підготовку та внесення пропозицій щодо капітального будівництва об’єктів, які будуються на замовлення міської ради.
  11. Здійснює координацію дій по розміщенню об’єктів у межах м.Олешки.
  12. Контролює здійснення реалізації програм та заходів благоустрою на території міста Олешки та дотримання міської політики у сфері благоустрою.
  13. Організує роботу щодо здійснення власних та делегованих повноважень підпорядкованими виконавчими органами міської ради у галузі житлово-комунального господарства й охорони навколишнього природного середовища, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами.
  14. Координує роботу щодо:
  • встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги, відповідно до діючого законодавства;
  • реалізації повноважень виконавчих органів Олешківської міської ради із забезпечення сталого функціонування Олешківської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту з метою реалізації комплексу заходів із запобігання та ефективного реагування на надзвичайні ситуації та події, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;
  • обліку громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, розподілу та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності;
  • виконання загальноміських програм з розвитку житлово-комунального господарства;
  • залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, та коштів населення, а також бюджетних коштів на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;
  • діяльності у галузі екології, визначає основні напрямки та завдання розвитку, спрямованого на охорону навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності міста;
  • роботу міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності.
  • координує роботу щодо розгляду, аналізу та перегляду регуляторних актів в межах повноважень.
  1. Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови); проводить експертизу проектів, пов’язаних з виконанням покладених на підпорядковані структурні підрозділи виконавчого комітету Олешківської міської ради завдань.
  2. Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.
  3. Очолює комісії, робочі групи, консультативні та дорадчі органи тощо на виконання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та відповідних органів виконавчої влади.

 Петриченко Ольга Миколаївна
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Автобіографія

 
Народилася 28 червня 1966 року в с. Раденск Цюрупинського району (нині Олешківський район).
Після закінчення Раденської середньої школи у 1983 році поступила до Миколаївського державного педагогічного інституту на факультет історії та права.
У 1988 році, після закінчення ВУЗу працювала у Брилівській ЗОШ вчителем історії, пізніше заступником директора  з виховної роботи.
У квітні  1998 року обрана депутатом  та секретарем Брилівської селищної ради.
Після закінчення строку повноважень у травні 2002 року  призначена  заступником голови Цюрупинської районної  державної адміністрації.
З 2006 року по 2008 роки працювала керівником апарату Цюрупинської районної  державної адміністрації.
На даний час (з грудня  2010 року ) працє заступником Олешківського міського голови з питань діяльності виконавчих органів.
Одружена. Є донька. Основні функції заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів

 

  1. Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України при здійсненні повноважень виконавчими органами Олешківської міської ради щодо:
  • розробки та реалізації міських територіальних програм з питань, які входять в його компетенцію;
  • розвитку дошкільної освіти та культури, розвитку і вдосконалення мережі освітніх та культурних закладів усіх форм власності;
  • реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, охорони та умов праці, зайнятості населення, у тому числі громадян, які потребують допомоги і соціальної підтримки на території м.Олешки;
  • оборонної і мобілізаційної роботи;
  • координації діяльності державних і громадських організацій, які проводять фізкультурно-спортивну роботу;
  • забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання.
  1. У разі відсутності міського голови виконує функції та повноваження міського голови за його розпорядженням.
  2. Сприяє, в межах компетенції:
  • проведенню роботи по боротьбі з соціальними захворюваннями /СНІДом, венеричними захворюваннями та туберкульозом/;
  • організації медичного обслуговування та харчування у дошкільних навчальних закладах, організацію обліку дітей дошкільного та шкільного віку;
  • в межах своєї компетенції релігійним організаціям;
  • в межах своєї компетенції роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, культурологічних організацій, спортивних федерацій і товариств, молодіжних, жіночих і дитячих та інших громадських організацій;
  • створенню умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;
  • роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю.
  1. Погоджує мережу освітньо-навчальних закладів, виходячи з нормативів забезпеченості у сфері освіти.
  2. Погоджує контракти з керівниками підпорядкованих комунальних підприємств та установ, вносить міському голові пропозиції щодо продовження або розірвання контракту.
  3. Контролює виконання державної програми соціального захисту, молодіжної політики, реалізацію державної політики в галузі освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту, материнства і дитинства, сім'ї, дітей та молоді.
  4. Здійснює координацію роботи закладів освіти, культури, тощо, що належать до сфери управління виконкому, їх матеріально-фінансового забезпечення.
  5. Вживає заходів щодо:
  • збереження мережі закладів освіти, культури та розробляє прогнози її розвитку, враховує їх при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку;
  • запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації.
  1. Очолює комісію по наданню матеріальної допомоги малозабезпеченим категоріям населення.
  2. Організовує роботу щодо підготовки, прийняття та виконання міських програм з питань праці та соціального захисту населення, освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, розвитку сім’ї та молоді.
  3. Організовує заходи щодо медичного обслуговування та харчування у дошкільних закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, що належать до сфери управління виконавчого комітету.
  4. Бере участь в організації, відповідно до законодавства, заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади й місцевого самоврядування.
  5. Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови); проводить експертизу проектів, пов’язаних з виконанням покладених на підпорядковані структурні підрозділи виконавчого комітету Олешківської міської ради завдань.
  6. Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.
  7. Взаємодіє з:
  • районними установами, організаціями тощо;
  • аптеками різних форм власності;
  • медичними, освітніми та культурними закладами;
  • обласними соціальними організаціями, розташованими на території міста;
  • управлінням соціального захисту населення Олешківської районної державної адміністрації;
  • районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
  • міською громадською організацією ветеранів м.Олешки;
  • районною громадською організацією інвалідів «Союз Чорнобиль Україна»;
  • міською спілкою воїнів-інтернаціоналістів;
  • міською спілкою промисловців та підприємців;
  • міською громадською молодіжною організацією та іншими.
  1. Координує діяльність:
  • дошкільних навчальних закладів міста;
  • Сагівського будинку культури;
  • міських бібліотек.
  1. Очолює комісії, робочі групи, консультативні та дорадчі органи тощо на виконання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та відповідних органів виконавчої влади.

   Завантажити декларацію за 2014р.,Завантажити декларацію за 2015р.,