Запит на надання публічної інформації


              Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

   

                  Порядок подання запиту на публічну інформацію.

              Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або телефоном (05542-2-24-51).

              Запит може бути поданий особисто до загального відділу Олешківської міської ради в робочий час, згідно з Правилами внутрішнього трудового.

  Запит на інформацію подається у довільній формі.

  Запит на інформацію повинен містити:

  - прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

  - загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

  - підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

  Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яка розміщується на офіційному веб-сайті Олешківської міської ради.

  Під час подання запиту на інформацію запитувач може зазначити зручну для нього форму отримання інформації.

  У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює спеціаліст загального відділу або визначена наказом керівника відповідного виконавчого органу посадова особа, котра організує в установленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

   

  Форма для подання письмового запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи
  (Додаток 1 до наказу Міністерства юстиції 26.05.2011  N 1434/5)

         

              Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.

              Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

              Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Телефон гарячої лінії 2-13-09
з 8:00 до 17:00 по будням

ОСТАННІ НОВИНИ
Подія дня
популярне

Запит на надання публічної інформації


            Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

 

                Порядок подання запиту на публічну інформацію.

            Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або телефоном (05542-2-24-51).

            Запит може бути поданий особисто до загального відділу Олешківської міської ради в робочий час, згідно з Правилами внутрішнього трудового.

Запит на інформацію подається у довільній формі.

Запит на інформацію повинен містити:

- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яка розміщується на офіційному веб-сайті Олешківської міської ради.

Під час подання запиту на інформацію запитувач може зазначити зручну для нього форму отримання інформації.

У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює спеціаліст загального відділу або визначена наказом керівника відповідного виконавчого органу посадова особа, котра організує в установленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

 

Форма для подання письмового запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи
(Додаток 1 до наказу Міністерства юстиції 26.05.2011  N 1434/5)

       

            Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.

            Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

            Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.