Розмір шрифту
-+
Колір сайту
Зображення
OnOff
х Шановні жителі міста Олешки, пропонуємо вам відповісти на пару питань, пов'язаних з перейменуванням вулиць. Натисніть тут щоб пройти опитування.


  Рищук Євген Миколайович
  Олешківський міський голова


  АВТОБІОГРАФІЯ

  Народився 12 квітня 1977 році в селищі Сиваському Новотроїцького району, батько – комбайнер, мати – робітниця зернового току.

  Після закінчення школи в 1994 році вступив до Херсонського аграрного університету. У 1999 році заснував агрохімічну компанію UKRAVIT («Укравіт»).

  У 2006 році отримав звання кандидата сільськогосподарських наук, захистивши дисертацію на тему впливу добрив на вирощування сої в південних регіонах України.

  З 2007 року очолює Херсонський обласний осередок Всеукраїнського об’єднання «Українська аграрна конфедерація».

  З 2015 року очолює Федерацію кінного спорту Херсонської області.

  З 2009 по 2016 - директор товариства з обмеженою відповідальністю «Укравіт», м. Херсон;

  З 2016 по 2019 - заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації з питань аграрного і промислового комплексу, екології та природних ресурсів.

  З 2015 по 2020 – депутат Херсонської обласної ради. З 2019 по жовтень 2020 – займався підприємницькою діяльністю.

  Сімейний стан – одружений, має двох доньок.


  ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

  Міський голова:

  1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

  2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

  3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

  4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

  5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

  6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;

  7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

  8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

  9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

  10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; ( Пункт десятий частини третьої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1841-III ( 1841-14 ) від 22.06.2000 )

  11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

  12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

  13) є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

  14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

  15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

  16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

  17) веде особистий прийом громадян;

  18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

  19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

  20) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

   

  Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

   При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

  (Із Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»)

Рищук Євген Миколайович
Олешківський міський голова


АВТОБІОГРАФІЯ

Народився 12 квітня 1977 році в селищі Сиваському Новотроїцького району, батько – комбайнер, мати – робітниця зернового току.

Після закінчення школи в 1994 році вступив до Херсонського аграрного університету. У 1999 році заснував агрохімічну компанію UKRAVIT («Укравіт»).

У 2006 році отримав звання кандидата сільськогосподарських наук, захистивши дисертацію на тему впливу добрив на вирощування сої в південних регіонах України.

З 2007 року очолює Херсонський обласний осередок Всеукраїнського об’єднання «Українська аграрна конфедерація».

З 2015 року очолює Федерацію кінного спорту Херсонської області.

З 2009 по 2016 - директор товариства з обмеженою відповідальністю «Укравіт», м. Херсон;

З 2016 по 2019 - заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації з питань аграрного і промислового комплексу, екології та природних ресурсів.

З 2015 по 2020 – депутат Херсонської обласної ради. З 2019 по жовтень 2020 – займався підприємницькою діяльністю.

Сімейний стан – одружений, має двох доньок.


ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

Міський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; ( Пункт десятий частини третьої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1841-III ( 1841-14 ) від 22.06.2000 )

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

 

Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

 При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

(Із Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»)