Перелік послуг, що надаються виконавчим комітетом міської ради


  - Форми і зразки документів
  П Е Р Е Л І К

  адміністративних послуг, які надаються відділом державної реєстрації та надання адміністративних послуг  виконавчого комітету Олешківської

  міської ради

  вул. Гвардійська,30, м. Олешки, Олешківський район, Херсонська обл., 75100,тел. (05542) 2-29-51, факс 2-24-51,

  E-mail: oleshkimiskrada@ukr.net, Web www.oleshki-rada.gov.ua/ Код ЄДРПОУ 37929985

  Графік роботи: понеділок, вівторок, четвер 8.00 – 17.00, обідня перерва 12.00 – 13.00

  п’ятниця  8.00 – 16.00, обідня перерва 12.00 – 13.00

  середа – не прийомний день

                                                            

  державна реєстрація речових прав на нерухоме майно

  регулюється Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» № 1952-1V від 01.07.2004 р. (останні зміни від 06.10.2016 р. №1666- V111), Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою КМУ від 25.12.2015 р. № 1127

   

  Назва послуги

  Сума оплати та реквізити оплати

  Перелік документів, що надаються заявником

  Зразок заяви та/або бланків, необхідних для заповнення

  Реєстрація права власності на нерухоме майно

  За державну реєстрацію прав справляється адміністративний збір у такому розмірі:

  1) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно у строк, визначений статтею 19 цього Закону протягом 5 робочих днів, - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;

  2) за державну реєстрацію права власності у строк 2 робочі дні - 1 мінімальна заробітна плата;

  3)за державну реєстрацію права протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви – 2 мінімальні заробітні плати

  4)за державну реєстрацію права протягом 2 годин – 5 мінімальних заробітних плат

  Реквізити оплати:

  Адміністративний збір ________________ грн.

  Отримувач: УДКСУ у Ц Олешківському районі

  МФО 852010

  Реєстраційний рахунок – № 31414530700284

  ККД – 22012600

  ЄДРПОУ – 38045231.

  Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:

  1) фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;

  2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

  3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;

  4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

  5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

  6) інваліди I та II груп;

  7) Національний банк України;

  8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

  9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.

   

  Для державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна, будівництво якого завершено та право власності на який не зареєстровано до 1 січня 2013 р. у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно подаються:

  1) оригінал та копія паспорта (іншого документа) та коду платника податків заявника(власника). У разі подання заяви уповноваженою особою   - також оригінал та копія паспорта та коду платника податків довіреної особи, довіреності;

  2) оригінал та копія правовстановлюючого документа на об’єкт нерухомого майна ( свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про право на спадщину, рішення суду і т.д.);

  3) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна ( у разі відсутності у наданих документах технічних характеристик);

  Для державної реєстрації права власності на новозбудований (реконструйований) об’єкт нерухомого майна подаються:

  1) оригінал та копія паспорта (іншого документа) та коду платника податків заявника(власника). У разі подання заяви уповноваженою особою - також оригінал та копія паспорта та коду платника податків довіреної особи, довіреності;

  2) документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його реконструкції (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);

  3) документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

  4) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

  5) документ, що посвідчує право  (користування) земельною ділянкою;

  6) документ, що посвідчує присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна ( крім випадків наявності кадастрового номеру земельної ділянки, на якій він розташований);

  Для державної реєстрації права власності на новосформовану земельну ділянку в порядку відведення земельної ділянки із земель державної та комунальної власності подається:

  1) оригінал та копія паспорта (іншого документа) та коду платника податків заявника(власника). У разі подання заяви уповноваженою особою - також оригінал та копія паспорта та коду платника податків довіреної особи, довіреності;

  2) рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про затвердження документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність або про затвердження документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки (в разі підготовки лотів до проведення земельних торгів);

  3) витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

  Для державної реєстрації права власності на  земельну ділянку право власності на яку виникло та зареєстровано до 1 січня 2013 р. подаються:

  1) оригінал та копія паспорта (іншого документа) та коду платника податків заявника(власника). У разі подання заяви уповноваженою особою - також оригінал та копія паспорта та коду платника податків довіреної особи, довіреності;

  2) оригінал та копія державного акта на право власності на земельну ділянку, оригінал та копія іншого правовстановлюючого документа на земельну ділянку ( договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про право на спадщину, рішення суду і т.д.);

  3) витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку ( у разі відсутності у наданих документах кадастрового номеру земельної ділянки).

  Для державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна, будівництво якого завершено до 05.08.1992 року подаються:

  1) оригінал та копія паспорта (іншого документа) та коду платника податків заявника(власника). У разі подання заяви уповноваженою особою - також оригінал та копія паспорта та коду платника податків довіреної особи, довіреності;

  2) виписка із погосподарської книги, видана виконавчим органом сільської ради (сільським головою), селищної, міської ради або архівною установою;

  3) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об’єктом. Таким документом може бути також рішення відповідної ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність;

   4)технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна ( у разі відсутності у наданих документах технічних характеристик);

  Заява формується та роздруковується державним реєстратором під час прийняття та реєстрації заяви у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

  Реєстрація інших речових прав на нерухоме майно

  ( оренда, постійне користування, господарське відання і т.д.)

  За державну реєстрацію інших речових прав справляється адміністративний збір у такому розмірі:

  1) за державну реєстрацію у строк, визначений статтею 19 цього Закону протягом 5 робочих днів, - 0,05 розміру мінімальної заробітної плати;

  2) за державну реєстрацію  у строк 2 робочі дні – 0,5 мінімальних заробітних плат;

  3)за державну реєстрацію права протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви – 1 мінімальна заробітна плата

  4)за державну реєстрацію права протягом 2 годин –2,5 мінімальних заробітних плат

  Реквізити оплати:

  Адміністративний збір ________________ грн.

  Отримувач: УДКСУ у Олешківському районі

  МФО 852010

  Реєстраційний рахунок – № 31414530700284

  ККД – 22012600

  ЄДРПОУ – 38045231.

   

  Для державної реєстрації інших речових прав на нерухоме майно подаються:

  1) оригінал та копія паспорта (іншого документа) та коду платника податків заявника(власника). У разі подання заяви уповноваженою особою - також оригінал та копія паспорта та коду платника податків довіреної особи, довіреності;

  2) витяг з ЄДРПОУ про юридичну особу;

  3) копія паспорта та коду платника податків власника нерухомого майна;

  4) копія документа, що посвідчує право власності на нерухоме майно, що передається;

  5)договір про постійне користування, оренду, користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), сервітут та інші речові права з відповідними додатками;

  Державна реєстрація похідного речового права на земельну ділянку, право власності на яку виникло та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року, здійснюється одночасно з державною реєстрацією права власності на таку земельну ділянку (крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав) на підставі заяви про державну реєстрацію прав.

   

  Заява формується та роздруковується державним реєстратором під час прийняття та реєстрації заяви у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

  Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

  За надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

  за надання інформації у паперовій формі — 0,025 розміру мінімальної заробітної плати;

  за надання інформації в електронній формі — 0,0125 розміру мінімальної заробітної плати.

  Надання інформації з ДРРП  – 34 грн.

  Отримувач:  ГУДКСУ у Херсонській області

  ЄДРПОУ – 38045231

  Розрахунковий рахунок – № 31314300741283

  УК у Олешківському районі/ ККД 22012700

  МФО 852010

  Призначення платежу: «Інші надходження» - 41

  Для отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно подаються:

  1) оригінал та копія паспорта (іншого документа) та коду платника податків заявника(власника). У разі подання заяви уповноваженою особою - також оригінал та копія паспорта та коду платника податків довіреної особи, довіреності;

  2) витяг з ЄДРПОУ про юридичну особу;

  3) оригінал та копія документа, що посвідчує право власності на нерухоме майно ( у разі пошуку та отримання інформації за об’єктом нерухомого майна)

  Заява формується та роздруковується державним реєстратором під час прийняття та реєстрації заяви у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

  Внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

   за внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

  0,04 розміру мінімальної заробітної плати

  У разі виправлення технічної помилки, допущеної з вини державного реєстратора адміністративний збір не сплачується

  Адміністративний збір ________________ грн.

  Отримувач: УДКСУ у Олешківському районі

  МФО 852010

  Реєстраційний рахунок – № 31414530700284

  ККД – 22012600

  ЄДРПОУ – 38045231

   оригінал та копія паспорта (іншого документа) та коду платника податків заявника(власника). У разі подання заяви уповноваженою особою - також оригінал та копія паспорта та коду платника податків довіреної особи, довіреності;

     У разі внесення змін в зв’язку із змінами термінів дії відповідних договорів – відповідні договори про внесення змін чи додаткові угоди

  Заява формується та роздруковується державним реєстратором під час прийняття та реєстрації заяви у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

  Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання 

  Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання  в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»

   

  Назва послуги

  Сума оплати та реквізити оплати

  Перелік документів, що надаються заявником

  Зразок заяви та/або бланків, необхідних для заповнення

  Реєстрація місця проживання

  Адміністративний збір  

  12,33 грн. (36,98 грн. у разі порушення терміну реєстрації)  

  р/р 33214879700284

  ЄДРПОУ  38045231

  МФО 852010

  УДКСУ у Олешківському районі Херсонської обл.

   

  1) заява;

  2) паспорт/посвідка/свідоцтво про народження;

  3) квитанція про сплату адміністративного збору;

  4) документи, що підтверджують право на проживання в житлі (та згода власника);

  5) військовий квиток або посвідчення про приписку;

  У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

  - документ, що посвідчує особу представника;

  - документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини - батьками (усиновлювачами).

   

   

  Додаток 6 до Правил

  Реєстрація місця проживання малолітньої дитини

  (до 14 років)

  Адміністративний збір  12,33 грн. (36,98 грн. у разі порушення терміну реєстрації)  

  р/р 33214879700284

  ЄДРПОУ  38045231

  МФО 852010

  УДКСУ у Олешківському районі Херсонської обл..

   

  1) заява;

  2) свідоцтво про народження (паспорт одного з батьків за адресою якого реєструється місце проживання дитини);

  3) квитанція про сплату адміністративного збору;

  У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву.

   

   

  Додаток 7 до Правил

  Зняття з реєстрації місця проживання

  Адміністративний збір 12,33 грн.

  р/р 33214879700284

  ЄДРПОУ  38045231

  МФО 852010

  УДКСУ у Олешківському районі Херсонської обл.

   

  1) заява/рішення суду/свідоцтво про смерть:

  2) паспорт/свідоцтво про народження/військовий квиток або посвідчення про приписку;

  3) квитанція про сплату адміністративного збору;

  4) документ, що посвідчує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника;

  5) У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву.

   

   

   

   

  Додаток 11 до Правил

   

   


  Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

  регулюється Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань » № 755- IVвід 15.05.2003 р. (останні зміни від 06.10.2016 р. №1666- VIII)

  № з\п

  Назва послуги

  Перелік документів, що надаються заявником

  Платність (безоплатність) та  реквізити оплати

  Форма заяви

  Зразок заяви

  1.

  Державна реєстрація

  створення юридичної особи (крім громадського формування)

  1. Для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, місцевої ради, виконавчого комітету місцевої ради, виконавчого органу місцевої ради, подаються:

  заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи – правонаступника;

  заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування, та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, – за бажанням заявника;

  установчий документ юридичної особи – у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

  документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), – у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта – у разі створення юридичної особи в результаті перетворення, злиття;

  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу – у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;

  документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, визначені частиною четвертою цієї статті, – у разі створення юридичної особи в результаті виділу;

  документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу – у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу.

  безоплатно

   

   

  2.

  Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім громадського формування)

  Заява про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

   

  безоплатно

   

   

  3.

  Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування)

  1. Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім місцевої ради, виконавчого комітету місцевої ради, виконавчого органу місцевої ради), подаються:

  заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник – юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою;

  документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), – у разі змін, пов’язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи;

  документ про сплату адміністративного збору, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

  установчий документ юридичної особи в новій редакції – у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;

  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи – у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи;

  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта – у разі внесення змін, пов’язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;

  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою – у разі внесення змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.

  1. Для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу – місцеву раду, виконавчий комітет місцевої ради, виконавчий орган місцевої ради подаються:

  заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

  акт сільського (селищного, міського) голови про призначення керівника – у разі внесення змін про керівника виконавчого органу місцевої ради (крім виконавчого комітету).

  У разі подання документів, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

  Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свій паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання

  За державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі (крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою), справляється адміністративний збір у розмірі 0,3 мінімальної заробітної плати.

  0,1 мінімальної заробітної плати – за державну реєстрацію змін до відомостей про благодійну організацію.

  Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу-підприємця, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.

  За державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі, – 75 відсотків адміністративного збору.

  Державна реєстрація змін до відомостей у скорочені строки проводиться виключно за бажанням заявника у разі внесення ним додатково до адміністративного збору відповідної плати:

  у подвійному розмірі адміністративного збору – за проведення державної реєстрації змін до відомостей протягом шести годин після надходження документів;

  у п’ятикратному розмірі адміністративного збору – за проведення державної реєстрації змін до відомостей протягом двох годин після надходження документів.

  Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 01 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії, та округлюється до найближчих 10 гривень.

  Реквізити адміністративного збору за проведення державної реєстрації:

  Отримувач: УДКСУ у Олешківському районі

  МФО 852010

  Реєстраційний рахунок – № 31410501700284

  ККД – 22010300

  ЄДРПОУ – 38045231.

  Реквізити адміністративного збору за скорочення термінів:

  Отримувач: УДКСУ у Олешківському районі

  МФО 852010

  Реєстраційний рахунок – № 31415540700284

  ККД – 22012900

  ЄДРПОУ – 38045231.

   

   

   

  4.

  Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування)

  Заява про державну реєстрацію переходу з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа;

  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі власного установчого документа та затвердження установчого документа;

  установчий документ юридичної особи;

  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи – у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи.

  безоплатно

   

   

  5.

  Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування)

  Заява про державну реєстрацію переходу з власного установчого документа на діяльність на підставі модельного статуту;

  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі модельного статуту;

  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи – у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи.

  безоплатно

   

   

  6.

  Державна реєстрація

  рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування)

  Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників або відповідного органу юридичної особи про виділ юридичної особи;

  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи – у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи.

  безоплатно

  Самостійно складається рішення або протокол уповноваженого органу відповідно до вимог законодавства

   

  7.

  Державна реєстрація рішення

  про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

  1. Для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи подається:

  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, – рішення відповідного державного органу про припинення юридичної особи;

  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, – у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, – у рішенні відповідного державного органу про припинення юридичної особи;

  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи – у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи.

  1. Для державної реєстрації рішення про припинення банку у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку Фондом гарантування вкладів фізичних осіб подаються:

  копія рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

  копія рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи Фонду.

  У разі подання документів, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

  Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свій паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання

  безоплатно

  Самостійно складається рішення або протокол уповноваженого органу відповідно до вимог законодавства

  -

  8.

  Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

  Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, – рішення відповідного державного органу про відміну рішення про припинення юридичної особи;

  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи – у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи.

  безоплатно

  Самостійно складається рішення або протокол уповноваженого органу відповідно до вимог законодавства

   

  9.

  Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування)

  Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, – рішення відповідного державного органу про зміни;

  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи – у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи.

  безоплатно

  Самостійно складається рішення або протокол уповноваженого органу відповідно до вимог законодавства

   

  10.

  Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування)

   Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім місцевої ради, виконавчого комітету місцевої ради, виконавчого органу місцевої ради) подаються:

  заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;

  довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

  безоплатно

   

   

  11.

  Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування)

  Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації;

  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу – у разі припинення юридичної особи в результаті поділу;

  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта – у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або приєднання;

  довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, – у разі припинення юридичної особи в результаті поділу, злиття або приєднання;

  документи для державної реєстрації створення юридичної особи, визначені частиною першою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», – у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення;

  документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, визначені частиною четвертою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», – у разі припинення юридичної особи в результаті приєднання.

  Державна реєстрація при реорганізації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб після добровільного об’єднання територіальних громад здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

  безоплатно

   

   

  12.

  Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

  Заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи;

  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу;

  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи – у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи.

  безоплатно

   

   

  13.

  Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування)

  Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
  осіб – підприємців та громадських формувань.

   

  безоплатно

   

   

  14.

  Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

  Заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу.

   

  безоплатно

   

   

  15.

  Державна реєстрація фізичної особи підприємця

  Заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем;

  заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики, – за бажанням заявника;

  нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування – для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності.

  безоплатно

   

   

  16.

  Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

  Заява про державну реєстрацію включення відомостей про фізичну особу – підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

  безоплатно

   

   

  17.

  Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

  Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

  документ про сплату адміністративного збору – у випадку державної реєстрації змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця;

  копія довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки – у разі внесення змін, пов'язаних із зміною реєстраційного номера облікової картки платника податків;

  копія першої сторінки паспорта та сторінки з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта – у разі внесення змін, пов'язаних із зміною серії та номера паспорта, – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

  За проведення державної реєстрації змін до відомостей про прізвище, ім'я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця сплачується адміністративний збір у розмірі 0,1 мінімальної заробітної плати.

  За державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі, – 75 відсотків адміністративного збору.

  Державна реєстрація змін до відомостей у скорочені строки проводиться виключно за бажанням заявника у разі внесення ним додатково до адміністративного збору відповідної плати:

  у подвійному розмірі адміністративного збору – за проведення державної реєстрації змін до відомостей протягом шести годин після надходження документів;

  у п’ятикратному розмірі адміністративного збору – за проведення державної реєстрації змін до відомостей протягом двох годин після надходження документів.

  Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 01 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії, та округлюється до найближчих
  10 гривень

  Реквізити адміністративного збору за проведення державної реєстрації:

  Отримувач: УДКСУ у Олешківському районі

  МФО 852010

  Реєстраційний рахунок – № 31410501700284

  ККД – 22010300

  ЄДРПОУ – 38045231.

  Реквізити адміністративного збору за скорочення термінів:

  Отримувач: УДКСУ у Олешківському районі

  МФО 852010

  Реєстраційний рахунок – № 31415540700284

  ККД – 22012900

  ЄДРПОУ – 38045231.

   

   

  18.

  Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням

  Заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням.

   

  безоплатно

   

   

  19.

  Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

  Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (додаток 2 до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016
  № 1657/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.06.2016 за № 839/28969);

   документ, що підтверджує внесення плати за отримання відповідних відомостей.

   

  За одержання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в паперовій формі справляється плата в розмірі 0,05 мінімальної заробітної плати.

  За одержання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в електронній формі справляється плата в розмірі 75 відсотків плати, встановленої за надання витягу в паперовій формі.

  Плата справляється у відповідному розмірі мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 01 січня календарного року, в якому подається запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та округлюється до найближчих 10 гривень

  Реквізити за надання відомостей з ЄДР:

  Отримувач: УДКСУ у Олешківському районі

  МФО 852010

  Реєстраційний рахунок – № 31311300733283

  ККД – 22012700

  ЄДРПОУ – 38045231.

   

   

   

   

   

  Завантажити файл: perelik_poslug.doc
  Переглянути файл: perelik_poslug.doc

   

Телефон гарячої лінії 2-13-09
з 8:00 до 17:00 по будням

ОСТАННІ НОВИНИ
Подія дня
популярне

Перелік послуг, що надаються виконавчим комітетом міської ради


- Форми і зразки документів
П Е Р Е Л І К

адміністративних послуг, які надаються відділом державної реєстрації та надання адміністративних послуг  виконавчого комітету Олешківської

міської ради

вул. Гвардійська,30, м. Олешки, Олешківський район, Херсонська обл., 75100,тел. (05542) 2-29-51, факс 2-24-51,

E-mail: oleshkimiskrada@ukr.net, Web www.oleshki-rada.gov.ua/ Код ЄДРПОУ 37929985

Графік роботи: понеділок, вівторок, четвер 8.00 – 17.00, обідня перерва 12.00 – 13.00

п’ятниця  8.00 – 16.00, обідня перерва 12.00 – 13.00

середа – не прийомний день

                                                          

державна реєстрація речових прав на нерухоме майно

регулюється Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» № 1952-1V від 01.07.2004 р. (останні зміни від 06.10.2016 р. №1666- V111), Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою КМУ від 25.12.2015 р. № 1127

 

Назва послуги

Сума оплати та реквізити оплати

Перелік документів, що надаються заявником

Зразок заяви та/або бланків, необхідних для заповнення

Реєстрація права власності на нерухоме майно

За державну реєстрацію прав справляється адміністративний збір у такому розмірі:

1) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно у строк, визначений статтею 19 цього Закону протягом 5 робочих днів, - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;

2) за державну реєстрацію права власності у строк 2 робочі дні - 1 мінімальна заробітна плата;

3)за державну реєстрацію права протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви – 2 мінімальні заробітні плати

4)за державну реєстрацію права протягом 2 годин – 5 мінімальних заробітних плат

Реквізити оплати:

Адміністративний збір ________________ грн.

Отримувач: УДКСУ у Ц Олешківському районі

МФО 852010

Реєстраційний рахунок – № 31414530700284

ККД – 22012600

ЄДРПОУ – 38045231.

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:

1) фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;

2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;

4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

6) інваліди I та II груп;

7) Національний банк України;

8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.

 

Для державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна, будівництво якого завершено та право власності на який не зареєстровано до 1 січня 2013 р. у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно подаються:

1) оригінал та копія паспорта (іншого документа) та коду платника податків заявника(власника). У разі подання заяви уповноваженою особою   - також оригінал та копія паспорта та коду платника податків довіреної особи, довіреності;

2) оригінал та копія правовстановлюючого документа на об’єкт нерухомого майна ( свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про право на спадщину, рішення суду і т.д.);

3) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна ( у разі відсутності у наданих документах технічних характеристик);

Для державної реєстрації права власності на новозбудований (реконструйований) об’єкт нерухомого майна подаються:

1) оригінал та копія паспорта (іншого документа) та коду платника податків заявника(власника). У разі подання заяви уповноваженою особою - також оригінал та копія паспорта та коду платника податків довіреної особи, довіреності;

2) документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його реконструкції (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);

3) документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

4) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

5) документ, що посвідчує право  (користування) земельною ділянкою;

6) документ, що посвідчує присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна ( крім випадків наявності кадастрового номеру земельної ділянки, на якій він розташований);

Для державної реєстрації права власності на новосформовану земельну ділянку в порядку відведення земельної ділянки із земель державної та комунальної власності подається:

1) оригінал та копія паспорта (іншого документа) та коду платника податків заявника(власника). У разі подання заяви уповноваженою особою - також оригінал та копія паспорта та коду платника податків довіреної особи, довіреності;

2) рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про затвердження документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність або про затвердження документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки (в разі підготовки лотів до проведення земельних торгів);

3) витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Для державної реєстрації права власності на  земельну ділянку право власності на яку виникло та зареєстровано до 1 січня 2013 р. подаються:

1) оригінал та копія паспорта (іншого документа) та коду платника податків заявника(власника). У разі подання заяви уповноваженою особою - також оригінал та копія паспорта та коду платника податків довіреної особи, довіреності;

2) оригінал та копія державного акта на право власності на земельну ділянку, оригінал та копія іншого правовстановлюючого документа на земельну ділянку ( договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про право на спадщину, рішення суду і т.д.);

3) витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку ( у разі відсутності у наданих документах кадастрового номеру земельної ділянки).

Для державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна, будівництво якого завершено до 05.08.1992 року подаються:

1) оригінал та копія паспорта (іншого документа) та коду платника податків заявника(власника). У разі подання заяви уповноваженою особою - також оригінал та копія паспорта та коду платника податків довіреної особи, довіреності;

2) виписка із погосподарської книги, видана виконавчим органом сільської ради (сільським головою), селищної, міської ради або архівною установою;

3) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об’єктом. Таким документом може бути також рішення відповідної ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність;

 4)технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна ( у разі відсутності у наданих документах технічних характеристик);

Заява формується та роздруковується державним реєстратором під час прийняття та реєстрації заяви у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

Реєстрація інших речових прав на нерухоме майно

( оренда, постійне користування, господарське відання і т.д.)

За державну реєстрацію інших речових прав справляється адміністративний збір у такому розмірі:

1) за державну реєстрацію у строк, визначений статтею 19 цього Закону протягом 5 робочих днів, - 0,05 розміру мінімальної заробітної плати;

2) за державну реєстрацію  у строк 2 робочі дні – 0,5 мінімальних заробітних плат;

3)за державну реєстрацію права протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви – 1 мінімальна заробітна плата

4)за державну реєстрацію права протягом 2 годин –2,5 мінімальних заробітних плат

Реквізити оплати:

Адміністративний збір ________________ грн.

Отримувач: УДКСУ у Олешківському районі

МФО 852010

Реєстраційний рахунок – № 31414530700284

ККД – 22012600

ЄДРПОУ – 38045231.

 

Для державної реєстрації інших речових прав на нерухоме майно подаються:

1) оригінал та копія паспорта (іншого документа) та коду платника податків заявника(власника). У разі подання заяви уповноваженою особою - також оригінал та копія паспорта та коду платника податків довіреної особи, довіреності;

2) витяг з ЄДРПОУ про юридичну особу;

3) копія паспорта та коду платника податків власника нерухомого майна;

4) копія документа, що посвідчує право власності на нерухоме майно, що передається;

5)договір про постійне користування, оренду, користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), сервітут та інші речові права з відповідними додатками;

Державна реєстрація похідного речового права на земельну ділянку, право власності на яку виникло та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року, здійснюється одночасно з державною реєстрацією права власності на таку земельну ділянку (крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав) на підставі заяви про державну реєстрацію прав.

 

Заява формується та роздруковується державним реєстратором під час прийняття та реєстрації заяви у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

За надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

за надання інформації у паперовій формі — 0,025 розміру мінімальної заробітної плати;

за надання інформації в електронній формі — 0,0125 розміру мінімальної заробітної плати.

Надання інформації з ДРРП  – 34 грн.

Отримувач:  ГУДКСУ у Херсонській області

ЄДРПОУ – 38045231

Розрахунковий рахунок – № 31314300741283

УК у Олешківському районі/ ККД 22012700

МФО 852010

Призначення платежу: «Інші надходження» - 41

Для отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно подаються:

1) оригінал та копія паспорта (іншого документа) та коду платника податків заявника(власника). У разі подання заяви уповноваженою особою - також оригінал та копія паспорта та коду платника податків довіреної особи, довіреності;

2) витяг з ЄДРПОУ про юридичну особу;

3) оригінал та копія документа, що посвідчує право власності на нерухоме майно ( у разі пошуку та отримання інформації за об’єктом нерухомого майна)

Заява формується та роздруковується державним реєстратором під час прийняття та реєстрації заяви у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

Внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

 за внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

0,04 розміру мінімальної заробітної плати

У разі виправлення технічної помилки, допущеної з вини державного реєстратора адміністративний збір не сплачується

Адміністративний збір ________________ грн.

Отримувач: УДКСУ у Олешківському районі

МФО 852010

Реєстраційний рахунок – № 31414530700284

ККД – 22012600

ЄДРПОУ – 38045231

 оригінал та копія паспорта (іншого документа) та коду платника податків заявника(власника). У разі подання заяви уповноваженою особою - також оригінал та копія паспорта та коду платника податків довіреної особи, довіреності;

   У разі внесення змін в зв’язку із змінами термінів дії відповідних договорів – відповідні договори про внесення змін чи додаткові угоди

Заява формується та роздруковується державним реєстратором під час прийняття та реєстрації заяви у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання 

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання  в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»

 

Назва послуги

Сума оплати та реквізити оплати

Перелік документів, що надаються заявником

Зразок заяви та/або бланків, необхідних для заповнення

Реєстрація місця проживання

Адміністративний збір  

12,33 грн. (36,98 грн. у разі порушення терміну реєстрації)  

р/р 33214879700284

ЄДРПОУ  38045231

МФО 852010

УДКСУ у Олешківському районі Херсонської обл.

 

1) заява;

2) паспорт/посвідка/свідоцтво про народження;

3) квитанція про сплату адміністративного збору;

4) документи, що підтверджують право на проживання в житлі (та згода власника);

5) військовий квиток або посвідчення про приписку;

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

- документ, що посвідчує особу представника;

- документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини - батьками (усиновлювачами).

 

 

Додаток 6 до Правил

Реєстрація місця проживання малолітньої дитини

(до 14 років)

Адміністративний збір  12,33 грн. (36,98 грн. у разі порушення терміну реєстрації)  

р/р 33214879700284

ЄДРПОУ  38045231

МФО 852010

УДКСУ у Олешківському районі Херсонської обл..

 

1) заява;

2) свідоцтво про народження (паспорт одного з батьків за адресою якого реєструється місце проживання дитини);

3) квитанція про сплату адміністративного збору;

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву.

 

 

Додаток 7 до Правил

Зняття з реєстрації місця проживання

Адміністративний збір 12,33 грн.

р/р 33214879700284

ЄДРПОУ  38045231

МФО 852010

УДКСУ у Олешківському районі Херсонської обл.

 

1) заява/рішення суду/свідоцтво про смерть:

2) паспорт/свідоцтво про народження/військовий квиток або посвідчення про приписку;

3) квитанція про сплату адміністративного збору;

4) документ, що посвідчує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника;

5) У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву.

 

 

 

 

Додаток 11 до Правил

 

 


Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

регулюється Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань » № 755- IVвід 15.05.2003 р. (останні зміни від 06.10.2016 р. №1666- VIII)

№ з\п

Назва послуги

Перелік документів, що надаються заявником

Платність (безоплатність) та  реквізити оплати

Форма заяви

Зразок заяви

1.

Державна реєстрація

створення юридичної особи (крім громадського формування)

 1. Для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, місцевої ради, виконавчого комітету місцевої ради, виконавчого органу місцевої ради, подаються:

заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи – правонаступника;

заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування, та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, – за бажанням заявника;

установчий документ юридичної особи – у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), – у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта – у разі створення юридичної особи в результаті перетворення, злиття;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу – у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;

документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, визначені частиною четвертою цієї статті, – у разі створення юридичної особи в результаті виділу;

документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу – у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу.

безоплатно

 

 

2.

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім громадського формування)

Заява про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 

безоплатно

 

 

3.

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування)

 1. Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім місцевої ради, виконавчого комітету місцевої ради, виконавчого органу місцевої ради), подаються:

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник – юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою;

документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), – у разі змін, пов’язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи;

документ про сплату адміністративного збору, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

установчий документ юридичної особи в новій редакції – у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи – у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта – у разі внесення змін, пов’язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою – у разі внесення змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.

 1. Для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу – місцеву раду, виконавчий комітет місцевої ради, виконавчий орган місцевої ради подаються:

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

акт сільського (селищного, міського) голови про призначення керівника – у разі внесення змін про керівника виконавчого органу місцевої ради (крім виконавчого комітету).

У разі подання документів, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свій паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання

За державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі (крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою), справляється адміністративний збір у розмірі 0,3 мінімальної заробітної плати.

0,1 мінімальної заробітної плати – за державну реєстрацію змін до відомостей про благодійну організацію.

Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу-підприємця, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.

За державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі, – 75 відсотків адміністративного збору.

Державна реєстрація змін до відомостей у скорочені строки проводиться виключно за бажанням заявника у разі внесення ним додатково до адміністративного збору відповідної плати:

у подвійному розмірі адміністративного збору – за проведення державної реєстрації змін до відомостей протягом шести годин після надходження документів;

у п’ятикратному розмірі адміністративного збору – за проведення державної реєстрації змін до відомостей протягом двох годин після надходження документів.

Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 01 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії, та округлюється до найближчих 10 гривень.

Реквізити адміністративного збору за проведення державної реєстрації:

Отримувач: УДКСУ у Олешківському районі

МФО 852010

Реєстраційний рахунок – № 31410501700284

ККД – 22010300

ЄДРПОУ – 38045231.

Реквізити адміністративного збору за скорочення термінів:

Отримувач: УДКСУ у Олешківському районі

МФО 852010

Реєстраційний рахунок – № 31415540700284

ККД – 22012900

ЄДРПОУ – 38045231.

 

 

 

4.

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування)

Заява про державну реєстрацію переходу з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі власного установчого документа та затвердження установчого документа;

установчий документ юридичної особи;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи – у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи.

безоплатно

 

 

5.

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування)

Заява про державну реєстрацію переходу з власного установчого документа на діяльність на підставі модельного статуту;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі модельного статуту;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи – у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи.

безоплатно

 

 

6.

Державна реєстрація

рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування)

Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників або відповідного органу юридичної особи про виділ юридичної особи;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи – у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи.

безоплатно

Самостійно складається рішення або протокол уповноваженого органу відповідно до вимог законодавства

 

7.

Державна реєстрація рішення

про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

 1. Для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи подається:

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, – рішення відповідного державного органу про припинення юридичної особи;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, – у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, – у рішенні відповідного державного органу про припинення юридичної особи;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи – у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи.

 1. Для державної реєстрації рішення про припинення банку у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку Фондом гарантування вкладів фізичних осіб подаються:

копія рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

копія рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи Фонду.

У разі подання документів, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свій паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання

безоплатно

Самостійно складається рішення або протокол уповноваженого органу відповідно до вимог законодавства

-

8.

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, – рішення відповідного державного органу про відміну рішення про припинення юридичної особи;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи – у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи.

безоплатно

Самостійно складається рішення або протокол уповноваженого органу відповідно до вимог законодавства

 

9.

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування)

Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, – рішення відповідного державного органу про зміни;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи – у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи.

безоплатно

Самостійно складається рішення або протокол уповноваженого органу відповідно до вимог законодавства

 

10.

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування)

 Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім місцевої ради, виконавчого комітету місцевої ради, виконавчого органу місцевої ради) подаються:

заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;

довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

безоплатно

 

 

11.

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування)

Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу – у разі припинення юридичної особи в результаті поділу;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта – у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або приєднання;

довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, – у разі припинення юридичної особи в результаті поділу, злиття або приєднання;

документи для державної реєстрації створення юридичної особи, визначені частиною першою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», – у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення;

документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, визначені частиною четвертою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», – у разі припинення юридичної особи в результаті приєднання.

Державна реєстрація при реорганізації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб після добровільного об’єднання територіальних громад здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

безоплатно

 

 

12.

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

Заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи – у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи.

безоплатно

 

 

13.

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування)

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань.

 

безоплатно

 

 

14.

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

Заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу.

 

безоплатно

 

 

15.

Державна реєстрація фізичної особи підприємця

Заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем;

заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики, – за бажанням заявника;

нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування – для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності.

безоплатно

 

 

16.

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Заява про державну реєстрацію включення відомостей про фізичну особу – підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

безоплатно

 

 

17.

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

документ про сплату адміністративного збору – у випадку державної реєстрації змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця;

копія довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки – у разі внесення змін, пов'язаних із зміною реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копія першої сторінки паспорта та сторінки з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта – у разі внесення змін, пов'язаних із зміною серії та номера паспорта, – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

За проведення державної реєстрації змін до відомостей про прізвище, ім'я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця сплачується адміністративний збір у розмірі 0,1 мінімальної заробітної плати.

За державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі, – 75 відсотків адміністративного збору.

Державна реєстрація змін до відомостей у скорочені строки проводиться виключно за бажанням заявника у разі внесення ним додатково до адміністративного збору відповідної плати:

у подвійному розмірі адміністративного збору – за проведення державної реєстрації змін до відомостей протягом шести годин після надходження документів;

у п’ятикратному розмірі адміністративного збору – за проведення державної реєстрації змін до відомостей протягом двох годин після надходження документів.

Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 01 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії, та округлюється до найближчих
10 гривень

Реквізити адміністративного збору за проведення державної реєстрації:

Отримувач: УДКСУ у Олешківському районі

МФО 852010

Реєстраційний рахунок – № 31410501700284

ККД – 22010300

ЄДРПОУ – 38045231.

Реквізити адміністративного збору за скорочення термінів:

Отримувач: УДКСУ у Олешківському районі

МФО 852010

Реєстраційний рахунок – № 31415540700284

ККД – 22012900

ЄДРПОУ – 38045231.

 

 

18.

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням

Заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням.

 

безоплатно

 

 

19.

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (додаток 2 до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016
№ 1657/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.06.2016 за № 839/28969);

 документ, що підтверджує внесення плати за отримання відповідних відомостей.

 

За одержання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в паперовій формі справляється плата в розмірі 0,05 мінімальної заробітної плати.

За одержання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в електронній формі справляється плата в розмірі 75 відсотків плати, встановленої за надання витягу в паперовій формі.

Плата справляється у відповідному розмірі мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 01 січня календарного року, в якому подається запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та округлюється до найближчих 10 гривень

Реквізити за надання відомостей з ЄДР:

Отримувач: УДКСУ у Олешківському районі

МФО 852010

Реєстраційний рахунок – № 31311300733283

ККД – 22012700

ЄДРПОУ – 38045231.

 

 

 

 

 

Завантажити файл: perelik_poslug.doc
Переглянути файл: perelik_poslug.doc